S.M. (Sybilla) Dekker

foto S.M. (Sybilla) Dekker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD

Uit een werkgeversvereniging afkomstige VVD-politica, die in het kabinet-Balkenende II minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd. Was eerder onder meer arbeidsinspectrice, ambtenaar op Landbouw en directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Trachtte als minister tevergeefs het huurbeleid te liberaliseren, maar legde met de Nota Ruimte wel de basis voor een ander beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Had goede contacten in het land en werd geprezen vanwege haar vermogen om naar 'het veld' te luisteren, maar was tamelijk onwennig in de Haagse politiek. Trad af na het rapport over de brand in het cellencomplex op Schiphol. Is sinds 2018 minister van staat.

VVD
in de periode 2003-2006: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sybilla Maria (Sybilla)

geboorteplaats en -datum
Alkmaar, 23 maart 1942

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • plaatsvervangend directeur Organisatie en Effiniency, ministerie van Landbouw en Visserij, van 1983 tot 1984
 • directeur Materiële Zaken, ministerie van Landbouw en Visserij, van 1984 tot 1990
 • directeur NVOB (Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid), van 1990 tot 1996
 • algemeen directeur AWVN (Algemene Werkgeversvereniging), aangesloten bij VNO-NCW, van 15 april 1996 tot 1 maart 2003
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 27 mei 2003 tot 21 september 2006

ambtstitel
 • minister van staat, vanaf 22 juni 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/8)
 • lid Raad van Commissarissen, Vereniging Hendrick de Keyser, vanaf 2015
 • onderzoeker Zuidasdok-project, vanaf november 2019

vorige (2/36)
 • voorzitter Adviescommissie geschilbeslechting Woningwet, vanaf maart 2016
 • voorzitter Goede Doelen Platform, van januari 2016 tot januari 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Mesdagmuseum"
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Fluitacademie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Diende in 2005 een wetsvoorstel in over modernisering van het instrumentarium voor het gemeentelijke grondbeleid. Het wetsvoorstel werd in 2007 door minister Cramer in het Staatsblad gebracht. (30.218)
 • Bracht in 2006 de Nota 'Ruimte geven, bescherming bieden. Een visie op de woningmarkt" uit. Verbetering van de werking van de woningmarkt staat daarin centraal. Grotere mogelijkheden om woningen aan te passen en het wegnemen van belemmeringen voor verhuizen zijn instrumenten die daarbij zullen worden ingezet. (30.607)
 • Verdedigde in 2006 met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot algehele herziening van de Wet ruimtelijke ordening. Het wetsvoorstel werd door haar opvolger in het Staatsblad gebracht. (28.916)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 2004 een wet (Stb. 61) tot wijziging van de Huursubsidiewet tot stand, waardoor een nieuwe procedure van aanvraag van huursubsidie werd geïntroduceerd. De modernisering is het sluitstuk na twee eerdere wetswijzigingen om het programma Eos door te voeren. Doelstellingen waren: verbetering van de doelmatigheid, verhoging van de klantvriendelijkheid en verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van beleidsontwikkeling. Er hoeft niet meer jaarlijks een vervolgaanvraagformulier te worden ingevuld, er komt binnen vier weken antwoord op de aanvraag en er komen laagdrempelige contactpunten. Het wetvsoorstel was in 2003 ingediend door minister Kamp. (28.777)
 • Bracht in 2004 een wet (Stb. 293) tot wijziging van de Huursubsidiewet tot stand, waardoor het begrip 'normhuur' wordt vervangen door 'basishuur'. Het deel waarover geen huursubsidie wordt toegekend wordt verhoogd. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing op de kosten voor huursubsidie gerealiseerd. (29.463)
 • Bracht in 2005 samen met staatssecretaris Wijn en minister De Geus de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) (Stb. 344) tot stand. De uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van de zorg, kinderen en wonen wordt gestroomlijnd en er komt één uitvoeringsloket voor burgers voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en zorgtoeslag. De uitvoering wordt opgedragen aan de Belastingdienst (Belastingdienst Toeslagen). (29.764)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad af na het verschijnen op 21 september 2006 van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarin een brand met elf dodelijke slachtoffers in het Detentie- en Uitzettingscentrum Schiphol mede werd verweten aan de slechte brandveiligheid. De onder haar ressorterende Rijksgebouwendienst was verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van dit complex.

uit de privésfeer
 • Kreeg na haar ministerschap een relatie met haar oud-collega B.R. Bot

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, juli 2002 (geweigerd; had geen vertrouwen in de LPF als coalitiepartner)
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.