Ministers Donner en Dekker afgetreden om Schipholbrand

donderdag 21 september 2006, 13:52

De ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (VROM) hebben hun ontslag aangeboden aan koningin Beatrix. Aanleiding is het vandaag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in het cellencomplex op Schiphol. Dat bevat onder meer harde kritiek op de ministeries van VROM en Justitie. Volgens de Raad waren er minder of geen slachtoffers gevallen als de instanties meer aandacht hadden besteed aan brandveiligheid.

Na het verschijnen van het rapport vond er overleg plaats op het Catshuis tussen de genoemde ministers, minister-president Balkenende, vicepremier Zalm, CDA-fractieleider Verhagen en VVD-leider Rutte. Daarop besloten de twee bewindslieden hun ontslag aan te bieden.

Zij hebben vanmiddag in een verklaring in de Tweede Kamer hun besluit toegelicht. Beiden wezen erop dat zij politiek verantwoordelijk zijn voor fouten van diensten die onder hun ministerie vallen, los van de vraag of zij daar ook persoonlijk iets aan hadden kunnen veranderen, bijvoorbeeld omdat zij ten tijde van de gemaakte fouten nog geen minister waren.

Met name Donner maakte duidelijk dat hij het niet op alle punten eens is met de conclusies van het rapport. Maar een inhoudelijk debat over de kwestie zou worden belemmerd als hij was aangebleven: dan had het debat zich toegespitst op zijn positie in plaats van het onderwerp zelf.

Tweede Kamerleden noemden de verklaringen onder meer "waardig" en "indrukwekkend".

Eind oktober vorig jaar kwamen bij de brand in het Detentie- en Uitzendcentrum Schiphol-Oost elf mensen om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven) heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de brand en de nazorg aan betrokkenen. De raad concludeert dat drie overheidsinstanties tekort zijn geschoten:

  • de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) als gebruiker van het cellencomplex Schiphol-Oost en als verantwoordelijke voor de veiligheid van de gedetineerden. Deze dienst valt onder de minister van Justitie.
  • de Rijksgebouwendienst (RGD), opdrachtgever voor de bouw en eigenaar van het cellencomplex Schiphol-Oost. De RGD valt onder verantwoordelijkheid van de minister van VROM.
  • de gemeente Haarlemmermeer, als vergunningverlener voor de bouw en het gebruik, als toezichthouder en handhaver en als verantwoordelijke voor de brandweerzorg.

meer over