Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel

foto Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel

Vooraanstaande Brabantse CDA-politicus die tijdens Balkenende IV fractievoorzitter in de Tweede Kamer was. Van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 was hij in de kabinetten-Balkenende I, II en III staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met verantwoordelijkeid voor het milieubeleid. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Helmond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Vooral door successen in die functie werd hij in 2001 gezien als mogelijke nieuwe aanvoerder van het CDA. Bestuurlijk ingesteld en pleitbezorger van zakelijke debatten. Wielerliefhebber.

CDA
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Petrus Leonardus Bastiaan Antonius (Pieter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Valkenswaard, 8 april 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966) (omstreeks 1980)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl) (lid sinds omstreeks 1983/84)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/11)

 • eigenaar "Van Geel Consultancy"
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 februari 2007 tot 10 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (belast met milieu en duurzaamheid), van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 22 juli 2002
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, land- en tuinbouw, landinrichting en volkshuisvesting) van Noord-Brabant, van 18 april 1995 tot mei 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/14)
 • voorzitter sectortafel Landbouw en Landgebruik, Klimaatberaad, vanaf februari 2018
 • voorzitter Raad voor de Leefomgeving Noord-Brabant

vorige (2/19)
 • voorzitter commissie onderzoek 'grote grazers' in de Oostvaardersplassen, van juli 2017 tot april 2018 (in opdracht van de provincie Flevoland)
 • voorzitter Struurgroep waterketenbedrijf, tot 1 februari 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 2007 tot 17 juni 2010

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/7)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in om richtlijnen te implementeren over luchtkwaliteitseisen en daarmee juridische belemmeringen voor bouwplannen te voorkomen. Dit voorstel werd door zijn opvolgster in het Staatsblad gebracht. (30.489)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel waarmee een Europese richtlijn over milieuaansprakelijkheid via de Wet milieubeheer moet worden geregeld (30.920)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 606) van de Wet milieubeheer over modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen tot stand. De wijziging vereenvoudigt en uniformeert de systematiek van de wet waardoor meer inrichtingen onder de algemene regels vallen. Alleen wanneer zij milieurelevante activiteiten verrichten die niet door de algemene regels zijn geregeld, is de inrichting vergunningplichtig. (30483)
 • Bracht in 2005 een wijziging (Stb. 428) van de Wet milieubeheer over handhaving tot stand. De wijziging breidt de regeling van de bestuursrechtelijke handhaving in het hoofdstuk Handhaving van de Wet milieubeheer met een aantal (centrale) sturingsmogelijkheden uit. Er komt een stelsel van kwaliteitseisen waaraan onder regie van de provincie vanaf 2005 moet worden voldaan door iedere instantie die met (bestuursrechtelijke) milieuwethandhaving is belast. Verder komen er aanwijzingsbevoegdheden en mogelijkheden voor verplichte samenwerking in regionale of provinciale handhavingsdiensten. (29.285)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd in het najaar van 2001 gepolst als mogelijke opvolger van partijleider De Hoop Scheffer, maar bedankte vanwege gebrek aan Haagse ervaring
 • In 1999 verhinderde Jaap de Hoop Scheffer dat hij (kandidaat-)partijvoorzitter werd. De Hoop Scheffer dat Van Geel als full-time-voorzitter mogelijk zijn politiek leiderschap zou bedreigen.
 • Was in 1999 als lijsttrekker bij de Statenverkiezingen succesvol. Het CDA won in Noord-Brabant drie procent.

uit de privésfeer
Zijn vader was sorteerder in de Hofnar-sigarenfabriek; zijn moeder is van boerenafkomst

anekdotes en citaten
 • Toen hij gedeputeerde was, gebruikte zijn secretaresse als ezelsbruggetje voor de juiste volgorde van zijn initialen: 'Pieter Lacht Bijna Altijd'.

verkiezingen
 • Was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer drie op de CDA-kandidatenlijst
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vijf op de CDA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.© PDC Informatie Architectuur - Alle rechten voorbehouden