Home > Regering > Kabinet > Wetenswaardigheden kabinetten > Zittingsduur kabinetten

Zittingsduur kabinetten

Het is lang niet vanzelfsprekend dat alle kabinetten de rit tot het einde uitzitten. Het formatieproces in Nederland is vaak moeilijk, omdat voor een meerderheid in de Tweede Kamer vaak meerdere partijen nodig zijn. Hierdoor moeten partijen samenwerken die qua opvattingen van elkaar verschillen, wat leidt tot langdurige en uitgebreide onderhandelingen en wat ook zijn invloed heeft op de zittingsduur van kabinetten. Hieronder een overzicht van de langst- en kortstlopende kabinetten van na de Tweede Wereldoorlog.

 

per kabinet

kabinet

dagen

bijzonderheden

crisis

Rutte II

1816

gehele periode

 

Rutte I

753

voortijdig gevallen

2012

Balkenende IV

1330

voortijdig gevallen en daarna tussenkabinet

2010

Balkenende III

230

tussenkabinet

 

Balkenende II

1137

tussentijdse crisis (2005 ), voortijdig gevallen

2006

Balkenende I

309

voortijdig gevallen

 

Kok II

1449

tussentijdse crisis, kort voor verkiezingen gevallen

1999

Kok I

1442

gehele periode

 

Lubbers III

1748

gehele periode

 

Lubbers II

1212

voortijdig gevallen

1989

Lubbers I

1347

gehele periode

 

Van Agt III

159

tussenkabinet

 

Van Agt II

261

tussentijdse crisis, voortijdig gevallen

1982

Van Agt I

1361

gehele periode

 

Den Uyl

1683

kort voor verkiezingen gevallen

1977

Biesheuvel I en II

674

tussentijds gevallen en daarna tussenkabinet

1972

De Jong

1553

gehele periode

 

Zijlstra

134

tussenkabinet

 

Cals

588

voortijdig gevallen

1966

Marijnen

631

voortijdig gevallen

1965

De Quay

1527

tussentijdse crisis, gehele periode

1960

Beel II

147

tussenkabinet

 

Drees IV

800

voortijdig gevallen

1958

Drees III

1503

tussentijdse crisis, gehele periode

1955

Drees II

536

tussenkabinet

 

Drees I

951

voortijdig gevallen

1951

Beel I

766

einde door grondwetsherziening

 

Schermerhorn-Drees

373

einde door verkiezingen

 
  • * 
    N.B. Eventuele tussentijdse breuken in het kabinet zijn niet opgenomen in de bovenstaande cijfers.

Langstzittende kabinetten

Kabinet-Rutte II (2012-2017): 1816 dagen

Het kabinet-Rutte II is het langstzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit kabinet bestond uit de partijen VVD en PvdA . De belangrijkste doelstellingen van het kabinet waren het op orde brengen van de overheidsfinanciën, het eerlijk verdelen van lasten en het zorgen voor duurzame groei van de economie.

Kabinet-Lubbers III (1989-1994): 1748 dagen

Het kabinet-Lubbers III werd gevormd door de partijen CDA en PvdA. Het kabinet streefde naar sociale vernieuwing na jaren van bezuinigen. Er waren echter nog steeds bezuinigingen en ingrepen in de sociale zekerheid nodig, vooral door het grote beroep dat op de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO) werd gedaan.

Kabinet-Den Uyl (1973-1977) : 1683 dagen

Dit kabinet werd gevormd door de linkse partijen PvdA, D66 en PPR samen met de christendemocratische partijen KVP en ARP . Het kabinet had veel ambities, maar kon die nauwelijks waarmaken. De verhoudingen in de coalitie waren moeizaam, maar pas twee maanden voor de verkiezingen kwam er een breuk.

Kortstzittende kabinetten

Kabinet-van Agt II (1981-1982): 261 dagen

Het kabinet-van Agt II werd gevormd door de partijen CDA, PvdA en D66. Financieel-economische problemen zorgden voor grote spanningen binnen dit kabinet, waardoor het kabinet nauwelijks aan regeren toekwam. Na acht maanden tijd nadat de PvdA een grote verkiezingsnederlaag had geleden tijdens de Statenverkiezingen viel het kabinet vanwege een conflict over bezuinigen . De PvdA-bewindslieden diencen hun ontslag in.

Kabinet-Balkenende I (2002-2003): 309 dagen

Het kabinet-Balkenende I bestond uit de partijen CDA, VVD en nieuwkomer LPF . Vanwege de enorme verkiezingswinst van deze partij was de vorming van een kabinet zonder deze partij onmogelijk. Uiteindelijk zorgden continue spanningen in de LPF en een zich spoedig openbarende verstoorde relatie tussen vicepremier Bomhoff en minister Heinsbroek op 15 oktober tot de aanzegging door minister De Boer dat beide ministers moesten terugtreden. Voordat zij daartoe hadden besloten, zegden de fractievoorzitters van CDA en VVD op 16 oktober het vertrouwen in het kabinet op.

Overgangskabinetten

Kabinet-Zijlstra (1966-1967): 134 dagen

Het kabinet-Zijlstra was een overgangskabinet dat het gevallen kabinet-Cals gedurende de periode 1966-1967 opvolgde. Belangrijkste doel van het kabinet was het uitschrijven van vervroegde Tweede Kamerverkiezingen en het afhandelen van lopende zaken, zoals de voorbereiding van de begroting voor 1967.Verder heeft het kabinet de omroepkwestie geregeld door aanvaarding in beide Kamers van de Omroepwet.

Kabinet-Beel II (1958-1959): 147 dagen

Kabinet-Beel II was een overgangskabinet met als voornaamste taak de Tweede Kamer te ontbinden en Tweede Kamerverkiezingen uit te schrijven. Het kabinet bestond uit de partijen KVP, ARP en CHU .

Kabinet-van Agt III (1982): 159 dagen

Kabinet van Agt III Dit minderheidskabinet van CDA en D66 was een overgangskabinet, dat als voornaamste taken had het uitschrijven van verkiezingen en het voorbereiden van de begroting 1983.


Meer over