Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA

foto Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBAvergrootglas

Karien van Gennip (1968) was van 30 november 2006 tot 3 september 2008 Tweede Kamerlid voor het CDA. In de periode 27 mei 2003-22 februari 2007 was zij staatssecretaris van Economische Zaken. Mevrouw Van Gennip was bestuurslid van het CDA in Amsterdam en werkte bij de Autoriteit financiële Markten. Daarvoor was zij medewerker van McKinsey. Mevrouw Van Gennip was woordvoerster buitenlandse zaken van de CDA-fractie. Sinds september 2010 is zij bij ING directeur private banking en beleggen.

CDA
in de periode 2003-2008: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Catharina Elisabeth Godefrida (Karien)

personalia

geboorteplaats en -datum
Leidschendam, 3 oktober 1968

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1998

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker consultancybureau "McKinsey&Company", 1994
 • medewerker consultancybureau "McKinsey&Company", van 1996 tot 2002
 • projectleider herinrichting AFM (Autoriteit Financiële Markten), van september 2002 tot mei 2003
 • directeur toezicht AFM (Autoriteit Financiële Markten), mei 2003
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer handelspolitiek, export, ondernemerschap, economische structuur, consumentenbeleid en toerisme), van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 3 september 2008
 • directeur Europese en internationale zaken, ING Bank, van 8 september 2008 tot 1 september 2010
 • directeur private banking en beleggen, ING Bank, vanaf 1 september 2010

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Econonomische Zaken belast met 1. handelspolitiek, zoals WTO, 2. internationaal ondernemen en werving buitenlandse investeringen, 3. ondernemerschap en innovatie, 4. economische structuur en ruimtelijk economisch beleid, 5. administratieve lasten en aanpak vergunningen, 6. consumentenbeleid en 7. toerisme
 • Vanaf juli 2006 tevens mede betrokken bij het informatie (ICT-)- en telecombeleid, met name waar dit gericht is op startende ondernemers

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2004 de Nota Pieken in de Delta uit, waarin een visie op het gebiedsgerichte economische beleid uiteen wordt gezet. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van bedrijventerreinen en van twee mainports. Verder wordt ondersteuning gegeven aan vier technologieregio's (29.697)
 • Bracht in 2005 de notitie "Sterke basis voor topprestaties: vernieuwde EZ-instrumenten voor ondernemers" uit. Voor de financiering van zes gebiedsgerichte economische programma's komt één financiële regeling. (29.800)
 • Voerde namens de regering in het kader van de WTO onderhandelingen over vrijere wereldhandel (de zogenaamde Doha-onderhandelingen)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot intrekking van de Vestigingswet Bedrijven 1954. Het voorstel werd in 2007 door staatssecretaris Heemskerk in het Staatsblad gebracht. (30.828)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2006 de Wet handhaving consumentenbescherming (Stb. 591) tot stand. Om aan naleving van Europese verplichtingen op het gebied van consumentenbescherming te kunnen voldoen wordt een toezichthouder (ConsumentenAutoriteit) ingesteld. (30.411)
 • Bracht in 2007 de Handelsregisterwet 2007 tot stand, die zorgt dat het handelsregister wordt uitgebreid tot een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Met dit basisregister wordt gestreefd naar een compleet en zo actueel en volledig mogelijk register, dat bijdraagt aan de goede vervulling van publiekrechtelijke taken. (30.656)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Was als staatssecretaris in de perioden februari-mei 2004 en december 2005-(medio) april 2006 met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij was op zaterdag 13 maart 2004 de eerste bewindsvrouwe in onze staatkundige geschiedenis die in haar zittingsperiode een kind kreeg.

woonplaats
Oegstgeest

publicaties/bronnen

publicaties
"Uitgerekend beleid: rationalisering van volksgezondheidsbeleid bij de rijksoverheid: integrale modellering van volksgezondheid bij het RIVM en een multi citeria analyse ter voorbereiding van de besluitvorming bij het Ministerie van WVC: ontwerp en test" (afstudeerscriptie, 1993)

literatuur/documentatie
Roos Menkhorst, "Ook tijdens het verlof bleef de blackberry aan", Trouw, bijlage Ideale Banen, 22 mei 2010

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.