Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA

foto Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA
bron: Rijksoverheid.nl

Karien van Gennip (1968) is sinds 10 januari 2022 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte IV. Eerder was zij in de kabinetten-Balkenende II en III staatssecretaris van Economische Zaken. In 2006-2008 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij begon haar loopbaan bij adviesbureau McKinsey en was vervolgens directeur bij de Autoriteit Financiële Markten. Als Tweede Kamerlid was zij woordvoerster buitenlandse zaken. Werd in 2010 bestuurder van ING en in 2020 bestuursvoorzitter van verzekeraar VGZ. Dochter van CDA-ideoloog Jos van Gennip en de eerste die als in functie zijnde bewindspersoon moeder werd.

CDA
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Catharina Elisabeth Godefrida (Karien)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leidschendam, 3 oktober 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1998

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer handelspolitiek, export, ondernemerschap, economische structuur, consumentenbeleid en toerisme), van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 3 september 2008
 • lid Raad van Bestuur ING Frankrijk, van oktober 2015 tot 1 november 2020
 • voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie VGZ, van 1 november 2020 tot 10 januari 2022
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon) (2/3)
 • Was vanaf juli 2006 tevens mede betrokken bij het informatie (ICT-)- en telecombeleid, met name waar dit gericht is op startende ondernemers
 • Heeft als minister van SZW naast de verantwoordelijkheid voor het algemeen sociaaleconomisch beleid, begrotingsbeleid, inkomensbeleid, arbeidsmarktbeleid en werknemersverzekeringen primaire taken ten aanzien van arbeidsmigratie, integratie en inburgering, UWV en Inspectie en toezicht

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/15)
 • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht, vanaf 1 december 2009
 • lid bestuur Internationale Kamer van Koophandel, van september 2012 tot januari 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/7)
 • ambassadrice "Delftse Creatieve Ambassadeurs"
 • erelid VVTP Delft

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot intrekking van de Vestigingswet Bedrijven 1954. Het voorstel werd in 2007 door staatssecretaris Heemskerk in het Staatsblad gebracht. (30.828)
 • Bracht in 2023 samen met minister Dijkgraaf een Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld uit. Behalve het tegengaan daarvan is het beperken van de schade van dit gedrag en geweld. Dat kan door snel te signaleren en te stoppen, slachtoffers en hun omgeving steun en hulp te bieden en direct te handelen in de richting van (vermoedelijke) plegers. Ook is er veel aandacht voor de rol van de omstander. Die moeten seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld herkennen en weten wat ze kunnen doen wanneer zij hiermee in aanraking komen.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2006 de Wet handhaving consumentenbescherming (Stb. 591) tot stand. Om aan naleving van Europese verplichtingen op het gebied van consumentenbescherming te kunnen voldoen wordt een toezichthouder (ConsumentenAutoriteit) ingesteld. (30.411)
 • Bracht in 2007 de Handelsregisterwet 2007 tot stand, die zorgt dat het handelsregister wordt uitgebreid tot een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Met dit basisregister wordt gestreefd naar een compleet en zo actueel en volledig mogelijk register, dat bijdraagt aan de goede vervulling van publiekrechtelijke taken. (30.656)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was actief in 'studenten in de politiek'
 • Zij studeerde af bij het RIVM
 • Werkte in San Francisco, Calgary en Londen

uit de privésfeer
 • Was als staatssecretaris in de perioden februari-mei 2004 en december 2005-(medio) april 2006 met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij was op zaterdag 13 maart 2004 de eerste bewindsvrouwe in onze staatkundige geschiedenis die in haar zittingsperiode een kind kreeg.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.