Home > Tweede Kamer > Verhouding Tweede Kamer en kabinet > Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer

Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer

Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. Denkbaar is bijvoorbeeld dat ambtenaren de bewindspersoon niet volledig hadden geïnformeerd.

De bekendste minister die ondanks het niet verstrekken van informatie mocht aanblijven, was Gijs van Aardenne . Als minister van Economische Zaken verzweeg hij informatie over financiële garanties aan het RSV-concern, omdat hij vreesde dat die wetenschap tot hogere schadeclaims van schuldeisers zou leiden. Een Tweede Kamermeerderheid verbond in december 1984 geen consequenties aan het negatieve oordeel dat de enquêtecommissie RSV daarover had uitgesproken. Van Aardenne gold sindsdien wel als 'aangeschoten wild'.

Opmerkelijk was de gang van zaken bij de behandeling van de begroting van Marine in 1919. Minister Bijleveld ontkende toen stellig dat hij een brief had ondertekend over een contract voor de levering van onderdelen van nieuwe marineschepen; schepen die hij als bezuiniging juist van de begroting had geschrapt. Het Kamerlid H.C. Dresselhuys kon echter in de vergaderzaal de bewuste brief tonen.

Algemeen werd gevoeld dat ambtenaren de minister een loer hadden gedraaid. Hoewel hem die fout werd vergeven (een motie werd met één stem verschil verworpen), bleek uit het afstemmen van de begroting dat de minister niettemin het vertrouwen van de Kamer had verloren. Hij moest opstappen.

Overzicht recente voorbeelden

wie

wanneer

over

gevolg

steun motie

Mark Rutte

2018

mogelijke ambtelijke memo's in het informatiedossier over afschaffing van de dividend belasting

Motie van afkeuring

(hele oppositie met uitzondering van SGP ) Verworpen

SP, FvD, PvdA,

DENK, GL, 50PLUS, PvdD, PVV

Mark Rutte

2018

melding aan de Kamer van informatie over door minister Zijlstra gedane onjuiste uitlatingen

motie van wantrouwen (Wilders )

verworpen

PVV, SP, PvdD, 50PLUS, DENK, FvD

Ivo Opstelten

2015

het bedrag bij een in 2001 door Fred Teeven als officier van Justitie gesloten deal met een crimineel

afgetreden

 

Ronald Plasterk

2014

de betrokken­heid van Nederlandse inlichtingen­diensten bij verzameling metadata van telefoon­gesprekken

motie van afkeuring ( Pechtold ) verworpen

PVV, SP, CDA, D66, GL, PvdD, 50PLUS, Bontes

Wilma Mansveld

2013

het bestaan van een kritisch rapport over ProRail

geen gevolgen

 

Edith Schippers

2012

de kosten van het door Nederland organiseren van de Olympische Spelen in 2028

motie van afkeuring ( Leijten / Ouwehand ) verworpen

PvdA, SP, GL, PvdD

Joop Atsma

2011

onjuist informeren door zijn voorganger Van Geel over ontmanteling asbestschip Otapan

geen gevolgen

 

Mark Rutte

2011

de omvang van de financiële steun aan Griekenland

motie van afkeuring ( Roemer / Thieme ) verworpen

SP, PvdD

Ernst Hirsch Ballin

2009

het verspreiden van twee begrotingen met verschillende inhoud

motie van afkeuring ( Verdonk ) verworpen

Verdonk

Rita Verdonk

2006

het verstrekken van gegevens over afgewezen asielzoekers aan de Syrische autoriteiten

motie van afkeuring ( De Wit ) verworpen

PvdA, SP, GL, CU, SGP, Lazrak

Rita Verdonk

2005

het verstrekken van gegevens over afgewezen asielzoekers aan de Congolese autoriteiten

motie van afkeuring ( K.G. de Vries ) verworpen

PvdA, SP, GL, CU

Maria van der Hoeven

2004

de door de minister tijdens haar bestuursperiode bij een HBO-instelling genomen beslissingen over frauduleuze constructies

motie waarin onjuiste informatie werd 'geconsta­teerd'( Tichelaar ) verworpen

PvdA, SP, GL, Lazrak

Benk Korthals

2002

een schikking in een fraudezaak rond de bouw van de Schipholtunnel

afgetreden na rapport enquête­commissie bouw­­nijverheid

 

Winnie Sorgdra­ger

1998

de zaak rond de voormalige politiechef van Schiermonnik­oog, R. Lancée

motie van 'ongenoegen' ( Rabbae ) verworpen

GL, SP

Elisabeth Schmitz en Michiel Patijn

1997

de monitoring van teruggezonden Iraanse vluchtelingen

motie van afkeuring ( Verhagen ) verworpen

CDA, GL, SP, RPF, SGP, GPV

Gijs van Aardenne

1985

het verzwijgen van bespreking met energie­maatschappijen over mogelijke bouw kerncentrales

motie van afkeuring ( Ernsting ) verworpen

PvdA, PPR, CPN, PSP, EVP, GSD

Gijs van Aardenne

1985

het meermalen verzwijgen van informatie over steun aan het RSV-concern

motie van afkeuring ( Willems ) verworpen

PvdA, D66, PPR, CPN, PSP, GSD, EVP

Gijs van Aardenne

1985

het meermalen verzwijgen van informatie over steun aan het RSV-concern

motie van afkeuring ( Beckers-de Bruijn ) verworpen

PvdA, D66, PPR, CPN, PSP, EVP, GSD

Gijs van Aardenne

1984

het meermalen verzwijgen van informatie over steun aan het RSV-concern (onderschrijven conclusie enquête­commissie)

motie van afkeuring ( Den Uyl ) verworpen

PvdA, D66, PPR, CPN, PSP, EVP, GSD


Meer over