H.M. (Hugo) de Jonge

foto H.M. (Hugo) de Jongevergrootglas

Hugo de Jonge (1977) is sinds 26 oktober 2017 viceminister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III . Hij was in 2010-2017 voor het CDA wethouder van onderwijs, jeugd en (sinds 2014) zorg in Rotterdam. Eerder was hij politiek assistent van de onderwijsbewindslieden Maria van der Hoeven en Marja van Bijsterveldt. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was later ook ambtenaar op OCW.

CDA
in de periode 2017-heden: minister

Voornamen (roepnaam)

Hugo Mattheüs (Hugo)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bruinisse, 26 september 1977

levensbeschouwing
Protestants

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appël)

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderwijzer Christelijke Basisschool "de Akker" te Rotterdam-Tarwewijk, van 1 juli 1999 tot 1 juli 2000
 • adjunct-directeur "Da Costa School" te Rotterdam-Afrikaanderwijk, van 1 juli 2000 tot 1 juli 2004
 • beleidsmedewerker onderwijs CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 juli 2004 tot 1 juli 2006
 • politiek assistent van minister M.J.A. van der Hoeven, van 1 juli 2006 tot 1 juli 2007
 • politiek assistent van staatssecretaris J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart van, van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008
 • waarnemend politiek assistent van minister-president J.P. Balkenende, 2008
 • projectleider Taskforce Gratis Schoolboeken, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 juli 2008 tot 1 juli 2009
 • lid Managementteam directie Voortgezet Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010
 • programmamanager Kwaliteitsagenda, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010
 • wethouder (van onderwijs, jeugd en (tot 2014: gezin en vanaf 2014: zorg) van Rotterdam, van 27 mei 2010 tot 26 oktober 2017
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 27 maart 2014 tot 15 mei 2014
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en (eerste) viceminister-president, vanaf 26 oktober 2017

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kwam in 2018 samen met werkgevers en onderwijsinstellingen met het Actieplan 'Werken in de Zorg' om het personeelstekort in de zorg terug te dringen. Zo komt er meer geld voor leerwerkplekken en scholing en een landelijke wervingscampagne.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2018 samen met staatssecretaris Blokhuis de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (Stb. 37) en de Wet zorg en psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Stb. 36) tot stand. Hiermee wordt verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis geregeld. Daarbij wordt hun rechtspositie gewaarborgd en moet dwang zoveel mogelijk worden voorkomen en in tijd beperkt. De officier van justitie krijgt, in samenwerking met ketenpartners, een actieve rol als verzoeker. Zorg kan ook worden verleend als een patiënt daarmee niet instemt. Dat moet dan gebeuren op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag alleen als uiterste middel worden gebruikt, nadat eerst een stappenplan is doorlopen. Het wetsvoorstel zorg en dwang was in 1999 ingediend door staatssecretaris Bussemaker. Het werd in 2013 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Van Rijn. Wetsvoorstel Wvggz werd in 2010 ingediend door de ministers Hirsch Ballin en Klink en in 2017 in de Tweede Kamer verdedigd door de staatssecretarissen Van Rijn en Dijkhoff. (32.399 , 31.996 )
 • Bracht in 2018 een wet tot wijziging van diverse wetten in het Staatsblad in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door minister Schippers (34.797 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was Nederlands Hervormd predikant te Bruinisse (1975-1980), Alphen aan den Rijn (1980-1985), Zaamslag (1985-1993), Puttershoek (1993-2000) en Katwijk (2006-2013). In 2000-2006 was hij zendingspredikant in Zimbabwe.

woonplaats
Rotterdam-Charlois

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Wilma Kieskamp, "Geen man van de softe aanpak", Trouw, 14 december 2017

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.