G. (Geert) Wilders

foto G. (Geert) Wildersvergrootglas

Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. In 2017 was hij voor de vierde keer lijsttrekker. De heer Wilders was medewerker van de afdeling Verdragen bij de Ziekenfondsraad, wetstechnisch medewerker van de Sociale Verzekeringsraad en beleidsmedewerker en speechschrijver van de VVD-Tweede Kamerfractie. In 2010 zat hij enige tijd in de gemeenteraad van Den Haag.

VVD , groep-Wilders (ex-VVD) , PVV
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

Voornaam (roepnaam)

Geert (Geert)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Venlo, 6 september 1963

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1989 tot 2 september 2004
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), vanaf 22 februari 2006

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Wilders, van 2 september 2004 tot 22 november 2006

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker afdeling Verdragen, Ziekenfondsraad, van 1984 tot 1986
 • wetstechnisch medewerker, SVR (Sociale Verzekeringsraad), van 1986 tot 1988
 • beleidsmedewerker sociale zaken en sociaal-economisch beleid en speechschrijver, VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van september 1990 tot augustus 1998
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 1 oktober 1997 tot april 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 juli 2002
 • fractievoorzitter Groep-Wilders, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 2004 tot 23 november 2006
 • fractievoorzitter PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 november 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 1 juli 2010

Activiteiten

als parlementariër
 • Een door hem ingediende (en aangenomen) motie leidde in april 2003 tot het besluit een parlementair onderzoek in te stellen naar zorguitgaven
 • Diende in 2004 samen met Joost Eerdmans (LPF) een initiatiefwetsvoorstel in om civielrechtelijk optreden tegen organisaties die bij plannen tot verstoring van de openbare orde misbruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap (29.757 )
 • Diende in 2004 een motie van wantrouwen in tegen minister Remkes vanwege het door de AIVD niet intensief in het oog houden van de verdachte van de moord op Theo van Gogh. Stemde als enige vóór die motie.
 • Diende in 2005 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet na afwijzing in een referendum van het Europees grondwettelijk verdrag. Stemde als enige vóór die motie.
 • Diende in 2005 een initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over toetreding van Turkije tot de Europese Unie (30.309 )
 • Diende in 2006 een motie van wantrouwen in tegen minister Donner vanwege diens uitspraken over de sharia. Stemde als enige vóór die motie.
 • Interpelleerde op 19 oktober 2006 de ministers Verdonk en Hirsch Ballin over de uitvoering van een motie over het burkaverbod
 • Diende in 2007 een motie van wantrouwen op tegen de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb vanwege hun dubbele nationaliteit. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die motie.
 • Diende in 2007 samen met zijn fractiegenoot Sietse Fritsma een initiatiefwetsvoorstel over een verbod op het dragen van boerka's of nikaabs in openbare ruimte (31.108 )
 • Diende in 2007 een motie van wantrouwen in tegen minister Vogelaar vanwege een uitspraak over de toekomstige plaats van de islam in de samenleving. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die motie.
 • Interpelleerde op 28 november 2007 de ministers Ter Horst en Verhagen over uitspraken van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Taliban (31.292 )
 • Diende in 2008 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege de gang van zaken rond de internetfilm Fitna. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die motie.
 • Diende in 2008 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege het voorgenomen financieel-economisch beleid. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die motie.
 • Interpelleerde op 18 februari 2009 minister Verhagen en minister-president Balkenende over het feit dat hij niet werd toegelaten tot het Verenigd Koninkrijk. Diende namens zijn fractie een motie van wantrouwen in tegen beide ministers, die alleen steun van zijn fractie kreeg. (31.864 )
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege het voorgenomen financieel-economisch beleid. Alleen de PVV-fractie stemde vóór die motie.
 • Diende in september 2013 voor het begin van de algemene politieke beschouwingen een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie kreeg steun van PVV en SP.
 • Diende in 2014 samen met Martin Bosma een initiatiefwetsvoorstel in over het stellen van regels over het uiterlijk van Zwarte Piet. De verdediging van het voorstel werd in 2016 overgenomen door Machiel de Graaf. (34.078 )
 • In augustus 2015 onderbrak de Tweede Kamer op zijn initiatief het reces, omdat hij een motie van wantrouwen wilde indienen naar aanleiding van de Nederlandse instemming met een derde steunpakket voor Griekenland. De motie kreeg steun van PVV en de Groep-Bontes/Van Klaveren.
 • Diende in 2015 in een debat over de Europese Top en de opvang van vluchtelingen en asielzoekers een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie kreeg steun van PVV en Groep-Bontes/Van Klaveren.
 • Diende in 2015 in een debat over terroristische aanslagen in Parijs een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie kreeg steun van PVV en Groep-Bontes/Van Klaveren.
 • Diende in 2016 in een debat over terrorismebestrijding een motie van wantrouwen in tegen minister Van der Steur. De motie kreeg steun van PVV, SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Groep-Bontes/Van Klaveren en Groep-Kuzu/Öztürk.
 • Diende in 2016 samen met Martin Bosma een initiatiefwetsvoorstel in over intrekking van de goedkeuringswet associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (34.499 )
 • Diende in 2017 samen met Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Jesse Klaver (GL) een voorstel tot wijziging van het reglement van orde in over regeling voor vervanging van de leden van de CIVD die tijdelijk tevens minister of staatssecretaris zijn (34.727 )
 • Diende in 2017 samen met zijn fractiegenoten Machiel de Graaf en Sietse Fritsma een initiatiefwetsvoorstel in over administratieve detentie in het belang van de nationale veiligheid (34.747 )
 • Diende in 2017 een motie van wantrouwen in tegen minister-president over het niet aan de Kamer melden dat minister Zijlstra in 2016 onjuiste uitlatingen had gedaan. De motie kreeg steun van PVV, SP, PvdD, 50PLUS, DENK en FvD (43-101 stemmen).

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was adjunct-directeur van Océ Nederland

e-mailadres
G.Wilders@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Marked for Death: Islam's War Against the West and Me" (2012)
 • diverse artikelen in dag- en partijbladen
 • "Kies voor vrijheid" (2005)

literatuur/documentatie
 • dag- en weekbladen schrijven sinds 2004 met regelmaat over Wilders, onder meer: "Ik wil gewoon gelukkig zijn", ("Tien Geboden"-interview met Arjan Visser, Trouw 16 oktober 2004), Steffie Kouters, "Wilders overlegt met Wilders" in: Volkskrant Magazine, 23 oktober 2004 en Herman Staal en Derk Stokmans, "Liberaal jihadist. Hoe Geert Wilders Geert Wilders werd", Zaterdag Ecetera, NRC Handelsblad, 29 en 30 maart 2008
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • Bert Vuijsje, "Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen" (2006)
 • Joke Mat, "Eén man, zeven gezichten", NRC Weekblad, 19-25 juni 2010
 • Meindert Fennema, "Geert Wilders. Tovenaarsleerling" (2010)
 • Remko van Broekhoven, "The enemy you love to hate", Vrij Nederland, novermber 2012
 • Koen Vossen, "Rondom Wilders. Portret van de PVV" (2013)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.