Drs. A.H. (Attje) Kuiken

foto Drs. A.H. (Attje) Kuikenvergrootglas

Attje Kuiken (1977) is vanaf 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA . Van 12 december 2016 tot 16 maart 2017 was zij fractievoorzitter en daarvoor vanaf 2015 vicefractievoorzitter. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. Zij was woordvoerder asiel en migratie en verkeer. Voorts was zij voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek onderhoud en innovatie spoor. Momenteel houdt mevrouw Kuiken zich als Kamerlid bezig met onder meer binnenlandse zaken, economische zaken, infrastructuur, onderwijs en veilgheid en justitie. Zij is fractiesecretaris en voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit .

PvdA
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornamen (roepnaam)

Attje Harma (Attje)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 27 oktober 1977

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 2002

Hoofdfuncties/beroepen

 • junior beleidsmedewerker, directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2001 tot 2002
 • projectmedewerker Risicobeleid, directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2002 tot 2004
 • beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2004 tot januari 2006
 • hoofd stafbureau, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van januari 2006 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 19 januari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 mei 2010
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 2016 tot 15 maart 2017

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 19 januari en 11 mei 2010 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Saskia Laaper

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster veiligheid (w.o. rampenbestrijding), openbare orde criminaliteitsbestrijding, strafrechttoepassing en internationale justiële samenwerking.
 • Bracht in 2009 een Zwartboek burenoverlast uit
 • Diende in 2013 initiatiefwetsvoorstellen in over invoering van een parkeerbelasting per minuut (bij parkeergelegenheden van de overheid en van private ondernemingen) (33.587 )
 • Diende in 2016 samen met Linda Voortman (GL) een initiatiefwetsvoorstel in over het in de Vreemdelingenwet verankeren van het belang van het kind (34.541 )
 • Nam in 2017 de verdediging over van een door Diederik Samsom en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534 )
 • Nam in 2017 de verdediging over van een door Roelof van Laar ingediend initiatiefwetsvoorstel inzake een zorgplicht voor ondernemingen tegen met kinderarbeid geleverde goederen en diensten (34.506 )
 • Nam in 2017 de verdediging over van een door Duco Hoogland ingediend initiatiefwetsvoorstel over verzwaarde en getrapte regeling voor rijontzegging na rijden onder invloed (Wet nuchter op weg) (34.698 )
 • Nam in 2017 de (mede)verdediging over van een door Jeroen Recourt samen met Foort van Oosten (VVD) en Magda Berndsen (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over herziening van het stelsel van partneralimentatie (34.231 )
 • Bracht in 2018 met haar fractiegenoten Kirsten van den Hul en Sharon Dijksma de initiatiefnota 'Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij' uit (34.907 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Groeide op in Hoogezand-Sappemeer

woonplaats
Breda

e-mailadres
a.kuiken@tweedekamer.nl

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.