De parlementaire staat van Attje Kuiken

maandag 28 augustus 2023, 10:00
Drs. A.H. (Attje) Kuiken
Bron: Flickr / Partij van de Arbeid

Attje Kuiken (1977) is sinds 30 november 2006 (met een onderbreking in 2010) Tweede Kamerlid voor de PvdA. In de periode december 2016-maart 2017 was zij fractievoorzitter en dat werd zij opnieuw op 22 april 2022. Zij droeg sterk bij aan de samenwerking met GroenLinks.

De uit Groningen afkomstige Kuiken was voor haar politieke loopbaan actief bij de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA en studeerde bestuurskunde aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Attje Kuiken begon in 2001 als ambtenaar op het ministerie van BZK en hield zich daar onder meer bezig met veiligheidsbeleid.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Parlementaire activiteiten

Gedurende haar Kamerlidmaatschap hield mevrouw Kuiken zich met diverse onderwerpen bezig. Aanvankelijk was zij woordvoerster jeugdbeleid, later had zij verkeer, zorg, Koninklijk Huis en asiel en migratie in haar 'portefeuille'. Zij maakte onder andere deel uit van de parlementaire onderzoekscommissie onderhoud en innovatie spoor en van de ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Zij was vier jaar voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw en in 2022 enige maanden voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. In de periode dat zij fractiesecretaris was (2017-2021), was zij ook lid van het Kamerpresidium.

Behalve een geducht deelnemer aan debatten, waarbij ze in heldere taal haar standpunten naar voren bracht, was Attje Kuiken ook actief als (mede)wetgever. Zo verdedigde zij een initiatiefvoorstel-Van Laar over de zorgplicht van ondernemingen bij het tegengaan van kinderarbeid en was zij mede-initiatiefneemster bij een aangenomen wetsvoorstel over het bestrijden van mensenhandel.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Attje Kuiken

Dossiers woordvoerder

187

Kamervragen

783

Amendementen - eerste indiener

63 (waarvan 34% aangenomen; 4% van alle ingediende PvdA-amendementen)

Amendementen - mede-indiener

44

Moties - indiener

703 (waarvan 44% aangenomen; 4% van alle ingediende PvdA-moties)

Initiatiefnota's

1

Initiatiefwetsvoorstellen

4 (en 6 medeverdediger)


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens van alle politici die een rol spelen of hebben gespeeld in de nationale politiek. Het biografisch archief gaat terug tot 1795. Sinds 1995 zijn ook de parlementaire gegevens systematisch ontsloten.

Zonder publieke financiering dreigen Parlement.com en deze database echter nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 te verdwijnen. Meer informatie en achtergrondartikelen hierover vind je op deze pagina.