Jonge Socialisten in de PvdA (JS)

Logo JS

Deze organisatie is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de PvdA. De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) wil jongeren interesseren voor politiek en jongerenparticipatie bevorderen in politieke en maatschappelijke zin. Belangrijke maatschappelijke onderwerpen waar JS zich mee bezighoudt zijn: goed en toegankelijk onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en milieu.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ideologie

De beginselen van de Jonge Socialisten zijn samen te vatten in vijf punten: gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid

2.

Organisatiestructuur

De Jonge Socialisten kent een bestuur bestaande uit zeven leden. Dit bestuur werkt samen met verschillende lagen, zoals de afdelingen en verscheidene werkgroepen. De leden en het bestuur ontmoeten elkaar tijdens de halfjaarlijkse congressen.

3.

Prominente ex-leden

Nieuwe Koers

FJG

Jonge Socialisten

4.

Historische ontwikkeling

Nieuwe Koers

Met de fusie van de SDAP met de VDB en CDU, fuseerden de VDB-jongeren (VDJO) met een paar socialistische organisaties tot de Democratische Socialistische Jongeren Vereniging 'Nieuwe Koers' (DJSVNK). De jongerenorganisatie van de SDAP, de AJC, besloot zelfstandig verder te gaan. 'Nieuwe Koers', zoals de nieuw opgerichte organisatie in de volksmond heette, was volkomen onafhankelijk van de PvdA en bleek in eerste instantie een succes. Het hoogtepunt qua ledental werd eind 1948 bereikt, met ongeveer 3300 leden.

De PvdA wilde graag grip hebben op de jongeren en stelde 'Nieuwe Koers' voor het blok. In ruil voor meer controle vanuit de moederpartij kreeg 'Nieuwe Koers' meer financiële middelen tot haar beschikking. Het ledenaantal liep af en fusieonderhandelingen met de AJC ketsten een aantal keer af, waardoor 'Nieuwe Koers' uiteindelijk besloot onder de naam Nieuwe Koers een partijorgaan van de PvdA te worden. Dit gebeurde in 1951.

Statutair gezien werd Nieuwe Koers de jongerenorganisatie van de PvdA. Alle PvdA-leden onder de 30 jaar kregen ook automatisch het lidmaatschap van de politieke jongerenorganisatie (PJO). Nieuwe Koers mocht één vertegenwoordiger afvaardigen naar het partijbestuur en één in de partijraad. In feite bepaalde de PvdA wat Nieuwe Koers precies moest doen.

Federatie van Jongerengroepen

Door het afnemende ledental van Nieuwe Koers werd in 1959 besloten om de organisatie te veranderen in de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid (FJG). De verhouding tussen moederpartij en jongerenorganisatie bleef grotendeels hetzelfde: enige noemenswaardige verandering was de aanstelling van een jongerensecretaris. Deze persoon was de schakel tussen jongeren en hoofdbestuur en werd benoemd of ontslagen met goedkeuring van beide kanten.

Gedurende de jaren zestig en zeventig namen de officiële verhoudingen tussen de FJG en PvdA een iets lossere vorm aan. Het verplichte combilidmaatschap werd afgeschaft, de FJG kreeg meer inspraak bij de benoeming van de jongerensecretaris en in 1975 had de FJG een adviserende rol in het partijbestuur.

Desondanks miste de FJG de aansluiting met de andere jongerenorganisaties. Waar andere PJO's een progressieve ontwikkeling doormaakten, nam Nieuw Links binnen de PvdA deze taak over. De FJG kon dit niet door de constante invloed van het bestuur. In 1977 vond er een naamswijziging plaats naar Jonge Socialisten in de PvdA.

Jonge Socialisten

Dankzij de subsidieregeling van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, kreeg de JS een meer zelfstandige positie. Om in aanmerking voor subsidie te komen, moest de JS onafhankelijk zijn van de moederpartij. Het verplichte lidmaatschap van PvdA-leden onder de 26 keerde weer terug, mits formeel toestemming door het lid was gegeven. Eind jaren zeventig liftte de JS mee met de PvdA, die op een recordhoogte in de peilingen stond. Het ledenaantal kwam zelfs boven de 4400.

Net als de FJG kreeg ook de JS concurrentie van binnenuit. In 1995 ontstond het jongerennetwerk Niet Nix, dat zich nadrukkelijk in de media meldde. In 2019 telde de JS ongeveer 2000 leden.

5.

Gegevens

Naam

Jonge Socialisten in de PvdA

Moederpartij

PvdA

Opgericht

22 maart 1959 (als FJG)

Ledenaantal

ongeveer 2000 (in 2019)

Ledenblad

Lava

   

Internet

www.js.nl

Email

js@js.nl

Telefoon

020-5512155

Adres

Leeghwaterplein 45

2521 DB Den Haag


Meer over