Het Juiste Antwoord (JA21)

Logo JA21

JA21 is een conservatief-liberale en nationalistische partij. De naam staat voor ‘het Juiste Antwoord’ maar ook voor de voorletters van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Zij richtten op 18 december 2020 de partij op, nadat zij eerder FVD hadden verlaten. Joost Eerdmans is de politiek leider.

JA21 wil 'rechtse kiezers waar voor hun stem geven' en pleit voor het weer terug nemen van met de EU gedeelde bevoegdheden op een aantal terreinen, minder immigratie en lagere lasten.

De partij behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 één zetel. Sinds de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 is JA21 met drie zetels in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De partij is niet vertegenwoordigd in het Europees Parlement. JA21 maakt deel uit van de oppositie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Kerngegevens

Partijnaam

JA21

Datum van oprichting

18 december, 2020

Website

www.ja21.nl

Politiek leider

Joost Eerdmans

Partijvoorzitter

Adrien de Boer

Wetenschappelijk instituut

-

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

JONG21

Ledental per 1 januari 2024

4.466

Europese partij

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)

4.

JA21 en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

2023

Annabel Nanninga

Lijst 2023

3

  • nog niet bekend

5.

Beginselen

JA21 wil een brede volkspartij op de rechterflank van het politieke spectrum zijn. JA21 omschrijft zichzelf als liberaal-conservatief. De partij wil minder invloed van de Europese Unie, zelfbeschikking voor burgers en wil opkomen voor traditionele culturele waarden. De partij wil ook meer directe vormen van democratie.

6.

Bestuursvorm

JA21 is een ledenpartij. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de partij en benoemt een landelijk bestuur dat uit tenminste drie leden bestaat.

Naar aanleiding van een kritische openbare brief van een groot aantal leden van de partij werd tijdens het partijcongres in april 2023 besloten tot hervormingen van de partijstructuur. Inspelend op de aantijgingen over het bestaan van een democratisch tekort binnen de partij, werd besloten het partijbestuur voortaan op democratische wijze te kiezen. Een meerderheid van de aanwezige leden stemde daarnaast ook voor een einde aan dubbelfuncties en voor de instelling van een partijraad die meer inspraak van de leden moet garanderen.

7.

Historische ontwikkeling

JA21 werd voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 opgericht door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Dat deden zij op 18 december 2020, nadat zij allebei waren vertrokken bij Forum voor Democratie. Daarna stapten verschillende andere oud-FvD'ers over naar JA21, onder andere vanuit de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Bij de Tweede Kamerverkiezingen die daarop volgden haalde de partij drie zetels.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 rommelde het binnen JA21. Tweede Kamerleden Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij stapten over naar de BBB, waardoor Joost Eerdmans als enig Tweede Kamerlid overbleef. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 bleef hij het enige Kamerlid. Europarlementariërs Rob Roos en Rob Rooken stapten in augustus 2023 uit de partij.


9.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.