Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

JA21 ging de verkiezingen in met het programma: 'Het Juiste Antwoord'. Het was vooral gericht op minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en een betrouwbare overheid die meer ondersteuning voor ondernemers biedt.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgenden in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

  • de balans tussen wetgevende en rechterlijke macht moet worden hersteld. Hoe dit moet gebeuren "is geen vooraf uitgemaakte zaak."
  • een inzichtelijker selectieprocedure van rechters en meer balans (qua politieke kleur) in de achtergrond van te benoemen rechters.
  • het instellen van een constitutioneel hof
  • het mogelijk maken van referenda, waarvan de precieze opzet nog nadere vorm kan krijgen

Europa

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.