Eerste Kamerverkiezingen 2023

Op dinsdag 30 mei 2023 kiezen de leden van Provinciale Staten en de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden en de kiescollegeleden werden op woensdag 15 maart direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen.

Dit is ook de eerste keer dat Nederlanders die niet in Nederland wonen invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dit is mogelijk door een speciaal kiescollege voor niet-ingezetenen.

De vier partijen die het kabinet-Rutte IV vormden, hebben momenteel 32 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. In de nieuwe Eerste Kamer zouden zij volgens de prognose op 22 zetels uitkomen. Er zijn momenteel zestien fracties in de Eerste Kamer, waaronder drie afsplitsingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Prognose nieuwe Eerste Kamer 2023

Aan de hand van de voorlopige prognose van ANP en gegevens uit het eigen biografisch archief stelde PDC een waarschijnlijke samenstelling van de toekomstige Eerste Kamer vast ten behoeve van Parlement.com.

Op onderstaande hoofdpagina vindt u voor de mogelijk gekozen Kamerleden de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, migratie-achtergrond, opleidingsniveau, maatschappelijke achtergrond en woonprovincie. U kunt doorklikken naar de verschillende partijen om te zien wie er volgens de prognose in de Kamer zouden komen. Bij die kandidaten is biografische informatie beschikbaar en het is per partij mogelijk om analyses te bekijken.

2.

Tijdlijn

Op weg naar de Eerste Kamerverkiezingen ziet de tijdlijn er als volgt uit:

Datum

Activiteit

30 januari 2023

Dag van kandidaatstelling provinciale statenverkiezingen

15 maart 2023

Dag van stemming kiescollegeverkiezingen

15 maart 2023

Dag van stemming Provinciale Staten

27 maart 2023

Laatste dag registratie aanduiding Eerste Kamerverkiezing

25 april 2023

Dag van kandidaatstelling Eerste Kamerverkiezing

30 mei 2023

Dag van stemming Eerste Kamerverkiezing

1 juni 2023

Definitieve uitslag Eerste Kamerverkiezingen

6 juni 2023

Laatste vergaderdag huidige Eerste Kamer; afscheid vertrekkende leden

13 juni 2023

Eerste vergaderdag nieuwe Eerste Kamer

20 juni 2023

Aanwijzen leden commissies en benoemen commissievoorzitters

27 juni 2023

Verkiezing Eerste Kamervoorzitter

3.

Partijen en lijsttrekkers

Bij de Eerste Kamerverkiezingen doen de volgende partijen en lijsttrekkers mee.

4.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.