Drs. M.J. (Martin) van Rooijen

foto Drs. M.J. (Martin) van Rooijen
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal

Martin van Rooijen (1942) is sinds 11 juni 2019 lid van 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Eerder was hij dat in 2015-2017. Hij werd in 1973 als 31-jarige voor de KVP staatssecretaris voor fiscale zaken in het kabinet-Den Uyl. In maart 2017 was de heer Van Rooijen op bijna 74-jarige leeftijd voor de tweede keer Tweede Kamerlid geworden. Eerder, in 1977, kwam via een opvolgersplaats voor het CDA in de Tweede Kamer, maar hij stapte toen na drie jaar over naar het bedrijfsleven. Daarna bekleedde hij diverse managementsfuncties, onder andere bij Shell Nederland, de NAM en NUON, en was partner en consultant bij Coopers & Lybrand. Hij maakte deel uit van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen en verder was hij voorzitter van de sectie betaald voetbal en van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Hij is fractievoorzitter van 50PLUS en sinds 17 juni 2021 politiek leider.

50PLUS, CDA, KVP
in de periode 1973-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Martinus Johannes (Martin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Drunen, 31 juli 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1959 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 11 oktober 1980 tot december 2017
 • 50PLUS

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/24)

 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), van 21 december 1973 tot 14 oktober 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 1977 tot 1 september 1980
 • voorzitter Raad van Bestuur GGZ Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom, van mei 2010 tot december 2011
 • adviseur College Sanering Zorginstellingen, van 2012 tot mei 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 22 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 11 juni 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019
 • fractievoorzitter 50PLUS, Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie, vanaf 21 april 2022
 • lid verantwoordingsorgaan ABP, vanaf 1 juli 2022 (namens de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen)

vorige (2/10)
 • voorzitter NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), van maart 2010 tot 23 mei 2012
 • voorzitter Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, van mei 2012 tot 30 november 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 april 1980 tot 7 oktober 1980
 • rapporteur transparantie EU-informatievoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 2019 samen met Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lodewijk Asscher (PvdA), Lammert van Raan (PvdD) en Farid Azarkan (DENK) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit vanwege de Brexit (35.130)
 • Werd in 2019 medeverdediger van een door Paul Smeulders (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het voorkomen van pensioenkortingen op korte termijn (35.096)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Diende in 1976 samen met de ministers Lubbers en Duisenberg het wetsvoorstel Wet Investeringsrekening in. Dit voorstel werd in 1978 wet.
 • Verdedigde in 1977 met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel om oneigenlijk gebruik van koopsompolissen tegen te gaan. Alleen de rente begrepen in de uitkeringen uit koopsompolissen waarover twintig jaar of meer premie was betaald, bleef onbelast. Wel moest de uitkering plaatsvinden voor het zeventigste levensjaar. Het wetsvoorstel werd door minister Duisenberg in het Staatsblad gebracht. (14.053)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1975 een wet (Stb. 131) tot stand over invoering van een tijdelijke zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting voor kleinere zelfstandigen. Deze maatregel werd genomen vanwege de bijzondere economische omstandigheden (na de olieboycot) en de inkomensontwikkeling in midden- en kleinbedrijf en landbouw. (13.194)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2015 Eerste Kamerkandidaat voor 50PLUS, nadat het CDA hem op grond van zijn leeftijd geen plek op de kandidatenlijst had gegund
 • Voerde in november 2017 tijdens een Tweede Kamerdebat over afschaffing van de Wet-Hillen (geen fiscale bijtelling na aflossing hypotheek) 4,5 uur het woord in een poging om tijdige afhandeling te voorkomen. Die opzet (samen met de PVV-fractie) mislukte evenwel.

verkiezingen
 • Was in 1994 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 45 op de CDA-kandidatenlijst en werd niet gekozen
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.