Drs. M.J. (Martin) van Rooijen

foto Drs. M.J. (Martin) van Rooijenvergrootglas

Martin van Rooijen (1942) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS . In 2015-2017 was hij Eerste Kamerlid. De heer Van Rooijen was voor de KVP in 1973-1977 staatssecretaris voor fiscale zaken in het kabinet-Den Uyl en kwam in 1977 via een opvolgersplaats voor het CDA in de Tweede Kamer, maar stapte na drie jaar over naar het bedrijfsleven. Daarna bekleedde hij diverse managementsfuncties, onder andere bij Shell Nederland, de NAM en NUON, en was partner en consultant bij Coopers & Lybrand. Hij maakte deel uit van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen, dat in 1996 voortijdig moest aftreden. Verder was hij voorzitter van de sectie betaald voetbal en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Hij is woordvoerder financiën, pensioenen, defensie en buitenlandse zaken.

50PLUS , CDA , KVP
in de periode 1973-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Martinus Johannes (Martin)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Drunen, 31 juli 1942

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1959 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 11 oktober 1980 tot december 2017
 • 50PLUS

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-inspecteur van 's Rijks belastingen, vanaf 1 januari 1965
 • inspecteur van 's Rijks belastingen, tot 1 december 1968
 • juridisch adviseur Bureau verdragen, directie internationale fiscale zaken, ministerie van Financiën, tot 1 december 1968
 • fiscal accountant, Koninklijke Shell Groep, van 1 december 1968 tot 1 juli 1972
 • hoofd fiscale afdeling, Biliton-concern, Koninklijke Shell Groep, van 1 juli 1972 tot december 1973
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), van 21 december 1973 tot 14 oktober 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 1977 tot 1 september 1980
 • medewerker afdeling planning, Koninklijke Shell te Londen, van 1 september 1980 tot 1981
 • hoofd Cool Devision, Shell Nederland Verkoopmaatschappij, tevens direceteur Maasvlakte Coal Terminal, van 1981 tot 1984
 • lid Raad van Bestuur: portefeuille financiën, NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), van 1984 tot 1986
 • directeur public affairs, Shell Nederland B.V. te Rotterdam, van 1986 tot 1 november 1989
 • partner "Coopers & Lybrand Dijker van Dien", van 1 november 1989 tot 1 augustus 1991
 • director Europeam Tax Services "Coopers & Lybrand Europe" te Amsterdam, van 1 augustus 1991 tot 1 januari 1995
 • lid CTSV (College van Toezicht sociale verzekeringen), van 1 januari 1995 tot april 1996
 • zelfstandig management consultant, van 1996 tot mei 2015
 • directeur ad interim, Internationale Projectontwikkeling Duurzame Energie, NUON, van 1999 tot 2000
 • directeur ad interim, retail international, NUON, van 2000 tot 2001
 • gemachtigde en deskundige, College Sanering Zorginstellingen, van 2005 tot september 2012 (adviseur minister van VWS)
 • voorzitter Raad van Bestuur GGZ Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom, van mei 2010 tot december 2011
 • adviseur College Sanering Zorginstellingen, van 2012 tot mei 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 23 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

Activiteiten

als parlementariër
 • Was fiscaal specialist van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met sociale zaken (met name volksverzekeringen), economische zaken (investeringsbeleid) en volksgezondheid.
 • Nam in december 2017 de verdediging over van een in 2016 door Henk Krol ingediend initiatiefwetsvoorstel over aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (34.606 )

opvallend stemgedrag
 • In 1979 stemden hij en Notenboom als enigen van hun fractie tegen een motie-Terlouw waarin om maatregelen tegen energieverslindende en milieuvervuilende luxeproducten werd gevraagd

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Gaf in 1975 oud-minister Hofstra de opdracht studie te doen naar inflatieneutrale belastingheffing
 • Verdedigde in 1975 en 1976 samen met minister Boersma in de Tweede Kamer de Interimnota Inkomensbeleid
 • Diende in 1976 samen met de ministers Lubbers en Duisenberg het wetsvoorstel Wet Investeringsrekening in. Dit voorstel werd in 1978 wet.
 • Verdedigde in 1977 met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel om oneigenlijk gebruik van koopsompolissen tegen te gaan. Alleen de rente begrepen in de uitkeringen uit koopsompolissen waarover twintig jaar of meer premie was betaald, bleef onbelast. Wel moest de uitkering plaatsvinden voor het zeventigste levensjaar. Het wetsvoorstel werd door minister Duisenberg in het Staatsblad gebracht. (14.053 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1975 een wet (Stb. 131) tot stand over invoering van een tijdelijke zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting voor kleinere zelfstandigen. Deze maatregel werd genomen vanwege de bijzondere economische omstandigheden (na de olieboycot) en de inkomensontwikkeling in midden- en kleinbedrijf en landbouw. (13.194 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was onderwijzer/leraar

woonplaats
Oegstgeest

e-mailadres
m.vrooijen@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
 • publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over Nederlandse vennootschapsbelasting
 • publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over het vruchtgebruik
 • publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over de economische dubbele heffing over divendend in de E.E.G.

literatuur/documentatie
Jelle Brandsma, "Vrolijk blijven vechten tegen de bierkaai", Trouw, 24 januari 2018

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.