50PLUS

Logo 50 Plus

50PLUS is een politieke partij die zich met name richt op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS is sinds 31 december 2014 Henk Krol.

De partij werd in januari 2011 door Jan Nagel, Maurice Koopman en Alexander Münninghoff gelanceerd en werd op 5 november 2011 formeel opgericht. De huidige partijvoorzitter is Jan Zoetelief.

50PLUS behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een verkiezingswinst van twee zetels en bezet nu vier zetels. De partij heeft twee zetels in de Eerste Kamer.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017 was Henk Krol de lijsttrekker van deze partij. In 2013 Henk Krol op als Kamerlid en fractievoorzitter na in opspraak te zijn gekomen, maar hij keerde een jaar later weer terug in de Kamer. Feitelijk bleef hij toen beeldbepalend voor 50PLUS.

50PLUS deed in 2011 en in 2015 mee aan de Statenverkiezingen. In 2011 kreeg 50PLUS, gesteund door de OSF, twee zetels, maar in 2012 ontstond er een breuk in de Eerste Kamerfractie. In 2015 behaalde 50PLUS op eigen kracht twee zetels.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 was Henk Krol lijsttrekker.

Zetels

50PLUS en de Tweede Kamerverkiezingen

50PLUS en Eerste Kamerverkiezingen

Beginselen

50PLUS is een niet-ideologische partij, brede volkspartij die met alle generaties wil werken aan vernieuwing en verbetering van de maatschappij. De partij is opgericht vanwege een verslechterde positie van ouderen. De ouderen verdienen als verantwoordelijke, zelfbewuste individuen een volwaardige plaats in de samenleving.

De belangen van alle generaties moeten evenwichtig worden behartigd. 50-plussers hebben recht op wonen, inkomen, werk, veiligheid, zorg en onderwijs.

De partij houdt zich met alle maatschappelijke vraagstukken bezig, vanuit de uitgangspunten: individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bestuursvorm

Het Congres is het hoogste orgaan. 50PLUS heeft twaalf provinciale afdelingen. Het hoofdbestuur is het dagelijks bestuur van de partij.

Historische ontwikkeling

50PLUS deed in 2012 voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Onder lijsttrekkerschap van Henk Krol werden toen twee zetels behaald. Ondanks enige controverse rond zijn persoon en functioneren werd Krol ook in maart 2017 lijsttrekker. Het aantal zetels van 50PLUS verdubbelde naar vier.

Instituten, organisaties en bladen


Meer over

Kijk voor meer informatie over 50PLUS op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.