50PLUS (50PLUS)

Logo 50 Plus

Deze politieke partij richt zich met name op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. De partij werd in januari 2011 door Jan Nagel, Maurice Koopman en Alexander Münninghoff gelanceerd en werd op 5 november 2011 formeel opgericht. De huidige partijvoorzitter is Jan Nagel.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 behaalde 50PLUS vier zetels, twee meer dan bij de verkiezingen in september 2012.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017 was Henk Krol de lijsttrekker van deze partij. In 2013 stapte partijleider en fractievoorzitter Henk Krol op als Kamerlid na in opspraak te zijn gekomen, maar keerde een jaar later weer terug in de Kamer.

50PLUS deed in 2011 en in 2015 mee aan de Statenverkiezingen. In 2011 kreeg 50PLUS, gesteund door de OSF, twee zetels, maar in 2012 ontstond er een breuk in de Eerste Kamerfractie. In 2015 behaalde 50PLUS op eigen kracht twee zetels.

Zetels

50PLUS en de Tweede Kamerverkiezingen

50PLUS en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

Percentage

2015

Jan Nagel

Lijst 2015

2

2,5

2011

Jan Nagel

Lijst 2011

1

1,3

Beginselen

50PLUS is een niet-ideologische partij, brede volkspartij die met alle generaties wil werken aan vernieuwing en verbetering van de maatschappij. De partij is opgericht vanwege een verslechterde positie van ouderen. De ouderen verdienen als verantwoordelijke, zelfbewuste individuen een volwaardige plaats in de samenleving.

De belangen van alle generaties moeten evenwichtig worden behartigd. 50-plussers hebben recht op wonen, inkomen, werk, veiligheid, zorg en onderwijs.

De partij houdt zich met alle maatschappelijke vraagstukken bezig, vanuit de uitgangspunten: individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bestuursvorm

Het Congres is het hoogste orgaan. 50PLUS heeft twaalf provinciale afdelingen. Het hoofdbestuur is het dagelijks bestuur van de partij.

Instituten, organisaties en bladen

Wetenschappelijke instituut

Wetenschappelijk Bureau 50PLUS


Meer over

Kijk voor meer informatie over 50PLUS op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.