50PLUS en Tweede Kamerverkiezingen 2012

50PLUS haalde bij de verkiezingen van 12 september 2012 2 zetels. Het was de eerste keer dat de partij in de Tweede Kamer kwam. Henk Krol was lijsttrekker. Samen met Norbert Klein nam hij voor 50PLUS zitting in het parlement. De titel van het verkiezingsprogramma luidde: '50 Pluspunten'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2012

50PLUS ging de verkiezingen in met het programma: '50 Pluspunten. Het programma had als speerpunt de positie van ouderen. Zo maakte de partij zich druk over het koopkrachtverlies van ouderen, de indexering van pensioenen en de AOW. De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 waren:

Ouderenvoorzieningen

 • Gelijkstelling van vakantiegeld voor AOW'ers ten opzichte van werkenden
 • Herstel rekenrente over pensioenen naar 4%
 • Een Minister voor Ouderenbeleid
 • Stimuleren van deelname aan internet door ouderen
 • Geen verhoging van de pensioenleeftijd
 • Onderzoeken van een verplichte rijtest op 75-jarige leeftijd
 • Senioren moeten meer inbreng hebben in hun woonwensen

Economische crisis

 • Aanpak van belastingontduiking door bedrijven
 • Bevriezing van de gemeentelijke en provinciale belastingen
 • Geen verhogingen van de huur
 • Belastingvrije voet voor overdrachtsbelasting huizen
 • Voorrang voor ouderen bij herstel vertrouwen in de economie
 • Voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen van boven de 55 aan te nemen
 • Geen extra geld naar het ESM-noodfonds van de Europese Unie
 • Terugdringen van het begrotingstekort naar 3 procent, maar daar mogen burgers niet voor opdraaien

Zorg

 • Het persoonsgebonden budget moet onaangetast blijven
 • Verlaging van het eigen risico voor mensen met een laag inkomen

Onderwijs

 • Een verplicht vak moderne communicatie, over o.a. internet
 • Investeren in onderwijs over een gezonde leefstijl
 • Investeren in meer leraren, ten koste van het aantal managers

Overheid

 • Aanpassing van de wachtgeldregeling
 • Verminderen van het aantal departementen
 • Afschaffen van de provincie als bestuurslaag
 • Afschaffing van de Eerste Kamer

Veiligheid

 • Meer politieagenten in de nacht
 • Verbetering van de positie van het slachtoffer
 • Verbieden van gezichtbedekkende kleding

Vervoer

 • Gratis openbaar vervoer buiten de spits
 • Lokaal vervoer met bushaltes dichterbij woonwijken

Klimaat

 • Afzien van investeringen in kernenergie
 • Betere bescherming van bestaande natuurgebieden

Migratie en integratie

 • Nieuwkomers moeten voldoende opleiding en achtergrond hebben om aan te sluiten in de samenleving
 • Kinderen die langer dan acht jaar in Nederland verblijven, krijgen een verblijfsvergunning

Overig

 • Afschaffing van successierechten op erfenissen voor kinderen beneden de 250.00 euro
 • Verbod op onverdoofd slachten
 • Afwijzing van het Kunduz-Akkoord

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.