J.G. (Jan) Nagel

foto J.G. (Jan) Nagelvergrootglas

Jan Nagel (1939) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor 50PLUS. Hij was eerder in 1977-1983 Eerste Kamerlid voor de PvdA. De heer Nagel was geruime tijd programmamaker bij de VARA (onder meer van 'In de Rooie Haan') en partijbestuurder van de PvdA. Later stapte hij uit die partij en richtte hij de lokale partij Leefbaar Hilversum op, die zeer succesvol was bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2001 werd hij wethouder van Hilversum. In hetzelfde jaar was hij medeoprichter van Leefbaar Nederland, waarvan hij ook voorzitter werd. Jan Nagel was voorzitter van de in 2011 mede door hem opgerichte partij 50PLUS.

PvdA, 50PLUS
in de periode 1977-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, partijvoorzitter

voornamen (roepnaam)

Johan George (Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 juni 1939

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid)
 • Leefbaar Hilversum (lokale partij) (vanaf omstreeks 1993)
 • Leefbaar Nederland, vanaf maart 1999 (medeoprichter)
 • OokU (Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie), van augustus 2009 tot januari 2011 (naam partij veranderd)
 • 50PLUS, vanaf januari 2011

hoofdfuncties en beroepen

 • eindredacteur radioprogramma's VARA (o.a. "In de rooie haan")
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 13 september 1983
 • tijdelijk hoofd informatieve televisieprogramma's VARA, 1981
 • eindredacteur ad interim VARA-actualiteitenprogramma "Achter het Nieuws", van augustus 1983 tot 1 juni 1984
 • hoofd informatie radio en televisie, VARA, van januari 1984 tot 1 september 1999
 • eindredacteur "VARA Magazine", vanaf 1984 (samen met Koos Postema)
 • lid gemeenteraad van Hilversum, van 12 april 1994 tot 16 maart 2006
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, economische zaken, mediazaken, sport en recreatie, personeel en organisatie en informatievoorziening) van Hilversum, van juni 2001 tot april 2002
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011
 • fractievoorzitter 50PLUS Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met sociale zaken, cultuur en defensie. Was onder meer in 1979 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Herziening van de Wet op de ondernemingsraden.
 • Interpelleerde op 11 september 2012 minister Kamp over de dreigende forse kortingen op de pensioenen van drie miljoen Nederlanders

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1978 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen de ontwerp-Wet Investeringsrekening (WIR) stemden
 • Behoorde in 1979 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een voorstel in eerste lezing stemde over herziening van de grondwettelijke bepalingen over toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap
 • Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een voorstel in eerste lezing stemde over herziening van de Grondwet inzake verkiezing om de vier jaar van de gehele Eerste Kamer
 • Behoorde in 1981 tot de acht leden van zijn fractie de tegen het wetsvoorstel Wet tweefasenstructuur wetenschappelijk onderwijs stemden
 • Behoorde in 1981 tot de vier leden van zijn fractie die tegen de ontwerp-Leegstandwet stemden
 • Behoorde in 1983 tot de acht leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Goedkeuring van een verdrag met de VS over installatie van een militair televisiestation te Soesterberg stemden

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was kantooremployé

woonplaats
Hilversum

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Ha die PvdA" (1966)
 • "Boven het maaiveld" (2001)

literatuur/documentatie
Jutta Chorus, "Jan Nagel in de politiek vooral een 'handige donder'" in: NRC Handelsblad, 25 februari 2002

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.