Duur kabinetsformaties

Kabinetsformaties na de verkiezingen duren sinds 1946 gemiddeld 94 dagen. Formaties van tussenkabinetten zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Soms komt het voor dat na een kabinetscrisis zonder nieuwe verkiezingen een ander of overgangskabinet wordt gevormd. Dergelijke formaties verlopen doorgaans veel sneller.

De snelste formatie was die van het kabinet-Drees I in 1948, namelijk 31 dagen. In 1977 gingen er na de verkiezingen 208 dagen overheen voor het kabinet-Van Agt I werd beëdigd; een record dat in 2017 is verbroken bij de totstandkoming van het kabinet-Rutte III.

In 1977 kwam de coalitie tussen CDA en VVD op zichzelf snel tot stand, maar de daaraan voorafgaande (mislukte) poging een tweede kabinet-Den Uyl te vormen had veel tijd opgeslokt. Iets vergelijkbaars gebeurde in 2003, toen na de mislukte formatiepoging van CDA en PvdA vrij snel een kabinet van CDA, VVD en D66 werd gevormd.

1.

Overzicht

In onderstaand overzicht is aangegeven hoe lang de kabinetsformatie heeft geduurd. Neem contact op met PDC voor een volledig overzicht sinds 1946 of voor een overzicht van de snelste of langzaamste formaties.

 

Uiteindelijk kabinet

Dagen vanaf verkiezingen

Dagen vanaf eerste (in)formateur

Rutte III

225

211

Rutte II

52

47

Rutte I

127

124

Balkenende IV

93

90


Meer over