FVD en Tweede Kamerverkiezingen 2021

Forum voor Democratie (FVD) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Thierry Baudet als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Stem Nederland terug'. De partij behaalde acht zetels, vóór de verkiezingen had ze er twee.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

FVD ging de verkiezingen in met het programma: 'Stem Nederland terug'. Het was vooral gericht op het verkleinen van de kloof tussen burger en overheid door de kiezer directer invloed te geven op de maatschappelijke besluitvorming.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • invoering van een bindend referendum naar Zwitsers model
 • een gekozen burgemeester
 • afschaffing van het wachtgeld
 • tegen een directe werking van internationale verdragen
 • het opzeggen van internationale verdragen die de Nederlandse beleidsvrijheid beperken zoals het VN-vluchtelingenverdrag
 • invoering van een 'Wet op de Rechtsvinding' waarin rechters de opdracht krijgen de wet alleen maar uit te leggen zoals de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was
 • het instellen van een parlementaire ondervragingscommissie voor aspirant-leden van de Hoge Raad en van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Europa

 • een 'intelligente uittreding' van Nederland uit de Europese Unie door middel van een bindend referendum
 • de Euro moet worden afgeschaft
 • het Schengenverdrag moet worden afgeschaft
 • lidmaatschap van de Unie moet ook mogelijk blijven zonder deelname aan de Euro
 • het mogelijk maken van vrijhandel zonder politieke superstructuur, zoals de EVA
 • het stoppen van de uitbreiding van de EU
 • tegen het geven van de macht aan de EU om zelf belasting te heffen
 • actief gebruikmaken van het vetorecht bij iedere stap richting Federale Staat van Europa
 • tegen de 'Green Deal'
 • tegen de coronafondsen
 • tegen een Europees leger.