DENK en Tweede Kamerverkiezingen 2021

DENK had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Farid Azarkan als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'DENK anders'. Voor de verkiezingen had DENK drie zetels. Na de verkiezingen waren dat er opnieuw drie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

DENK ging de verkiezingen in met het programma: 'DENK anders'. Het was vooral gericht op een eerlijke verdeling van de welvaart middels een focus op diversiteit en inclusiviteit.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

  • het benoemen van een minister van inclusiviteit
  • het in het leven roepen van een taskforce en wet Bestrijding Digitale Discriminatie, een speciale discriminatiepolitie en een nationaal coordinator discriminatiebestrijding
  • formele excuses van de regering voor het koloniale en slavernijverleden van Nederland
  • vrije dagen kunnen flexibel opgenomen worden en zijn niet gebonde aan christelijke feestdagen.

Europa

  • voor Nederlands lidmaatschap van de Europese Unie
  • domeinen van nationaal belang moeten een nationale aangelegenheid blijven als Europese regelgeving de Nederlandse belangen onvoldoende dient
  • sancties voor landen die Europese gemeenschappelijke waarden met voeten treden
  • meer bevoegdheden voor het Europees Parlement om de Europese Commissie te controleren
  • de EU moet het in acht nemen van de mensenrechten in het buitenland blijven monitoren