PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Partij voor de Dieren (PvdD) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Esther Ouwehand als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Plan B - Idealisme is het nieuwe realisme'. De partij haalde zes zetels bij de verkiezingen van 17 maart 2021, een zetel meer dan bij de verkiezingen in 2017.

De nummers twee en drie van de kandidatenlijst, Christine Teunissen en Leonie Vestering, zijn nieuw in de Tweede Kamerfractie van PvdD. Teunissen was tot de verkiezingen lid van de Eerste Kamerfractie van de PvdD en verving tussen 11 oktober 2018 tot 31 januari 2019 ook al kort Marianne Thieme in de Tweede Kamer.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

PvdD ging de verkiezingen in met het programma: 'Plan B'. Het was vooral gericht op de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • De kiesgerechtigde leeftijd wordt verlaagd naar 16 jaar, omdat de politiek keuzes maakt die grote invloed hebben op de toekomst van jongeren.
 • Het initiëren van een burgerinitiatief wordt eenvoudiger.
 • Het raadgevend referendum wordt heringevoerd en wordt ingezet bij belangrijke besluiten.
 • Er wordt een correctief bindend referendum ingesteld voor verstrekkende besluiten die bijvoorbeeld de democratie bedreigen.
 • Geen aanmeldingsplicht meer voor kleine demonstraties en voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
 • Wijk- en buurtverenigingen krijgen meer inspraak bij het bepalen van de functie van publieke gebouwen.
 • De koning en de koninklijke familie gaan belasting betalen. De koning blijft ook niet langer de voorzitter van de Raad van State en heeft geen politieke rol meer bij de kabinetsformatie.

Europa

 • Subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden afgeschaft en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de transitie naar agro-ecologische en diervriendelijke landbouw.
 • Middelen voor herstel van de coronacrisis mogen niet worden ingezet voor sectoren die verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis, zoals de bio- en fossiele industrie.
 • De EU en de eurozone worden niet verder uitgebreid.
 • De Europese Meerjarenbegroting wordt niet verhoogd en minimaal vijftig procent moet gebruikt worden voor het klimaat, de natuur en het milieu.
 • Er gaan geen nieuwe bevoegdheden naar de EU. Fundamentele bevoegdheden zoals het leger horen bij nationale parlementen.