PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Esther Ouwehand als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Plan B'.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

PvdD gaat de verkiezingen in met het programma: 'Plan B'. Het is vooral gericht op de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa meldt het verkiezingsprogramma het volgende:

Bestuurlijke vernieuwing

 • De kiesgerechtigde leeftijd wordt verlaagd naar 16 jaar, omdat de politiek keuzes maakt die grote invloed hebben op de toekomst van jongeren.
 • Het initiëren van een burgerinitiatief wordt eenvoudiger.
 • Het raadgevend referendum wordt heringevoerd en wordt ingezet bij belangrijke besluiten.
 • Er wordt een correctief bindend referendum ingesteld voor verstrekkende besluiten die bijvoorbeeld de democratie bedreigen.
 • Geen aanmeldingsplicht meer voor kleine demonstraties en voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
 • Wijk- en buurtverenigingen krijgen meer inspraak bij het bepalen van de functie van publieke gebouwen.
 • De koning en de koninklijke familie gaan belasting betalen. De koning blijft ook niet langer de voorzitter van de Raad van State en heeft geen politieke rol meer bij de kabinetsformatie.

Europa

 • Subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden afgeschaft en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de transitie naar agro-ecologische en diervriendelijke landbouw.
 • Middelen voor herstel van de coronacrisis mogen niet worden ingezet voor sectoren die verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis, zoals de bio- en fossiele industrie.
 • De EU en de eurozone worden niet verder uitgebreid.
 • De Europese Meerjarenbegroting wordt niet verhoogd en minimaal vijftig procent moet gebruikt worden voor het klimaat, de natuur en het milieu.
 • Er gaan geen nieuwe bevoegdheden naar de EU. Fundamentele bevoegdheden zoals het leger horen bij nationale parlementen.

Kandidaten 2021>

Meer over