Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

De SGP ging de verkiezingen in met het programma: 'In vertrouwen'.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • het staatshoofd moet naast zijn ceremoniële taken ook weer bij de kabinetsformatie betrokken worden.
 • de rol van de politieke partijen moeten versterkt worden door een afzonderlijke stem in te voeren waarmee aangegeven wordt de lijst als geheel te steunen, naast de mogelijkheden voor voorkeursstemmen.
 • lijstverbindingen moeten weer mogelijk gemaakt worden.
 • het introduceren van een restzetelverdeling die alle partijen gelijk behandelt.
 • na een kabinetscrisis moet worden gekeken of er op basis van de laatste verkiezingen ook een andere meerderheid voor een regeringscoalitie mogelijk is. Pas als blijkt dat dit niet kan, moeten vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven.
 • tegen het wijzigen van de verkiezingsprocedure van de Eerste Kamer.
 • tegen een gekozen formateur.
 • tegen referenda. De partij ziet liever burgerfora.
 • er moet een positieve waardering voor het klassieke gezin opgenomen worden in de grondwet.
 • de beschermwaardigheid van het leven moet expliciet worden vastgelegd.
 • er moet een preambule worden opgenomen in de grondwet waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar de christelijke waarden waar Nederland door is gestempeld.

Europa

 • vóór het behouden van het vetorecht van lidstaten.
 • Europese verdragen zouden met twee derde meerderheid in beide Kamers der Staten-Generaal moeten worden goedgekeurd.
 • de gelekaartprocedure moet afgeschaft worden en de oranjekaartprocedure moet gelden wanneer een derde van de parlementen bezwaar maakt tegen een Europees voorstel. Ook moet er een rodekaartprocedure geïntroduceerd worden.
 • de Europese Commissie moet voortaan vooraf toestemming moet vragen aan de Raad om een voorstel te presenteren.
 • het Europees Parlement zou slechts een controlerende taak moeten hebben.
 • vóór het structureel en strenger toetsten of een Europees voorstel het subsidiariteitsbeginsel kan doorstaan door het kabinet.
 • het in het leven roepen van een permanente werkgroep van vertegenwoordigers van de Raad en de nationale parlementen, die periodiek dient na te gaan welke wetten, regels of programma's kunnen worden geschrapt, of welke bevoegdheid terug kan naar de lidstaten.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.