Drs. E.M.J. (Lilianne) Ploumen

foto Drs. E.M.J. (Lilianne) Ploumenvergrootglas

Lilianne Ploumen (1962) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA . Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was zij minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte II . Zij was van 6 oktober 2007 tot 22 januari 2011 voorzitter van de PvdA. Daarvoor was mevrouw Ploumen onder meer werkzaam bij Plan International, Mama Cash en Cordaid. Bij laatstgenoemde organisatie was zij directeur in de periode 2004-2007. Bij de ledenraadpleging in 2007 over het partijvoorzitterschap versloeg zij Jan Pronk. In de Tweede Kamer is zij woordvoerster buitenlandse zaken en defensie.

PvdA
in de periode 2007-2017: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter

Voornamen (roepnaam)

Elisabeth Maria Josepha (Lilianne)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 12 juli 1962

Partij/stroming

partij(en)
 • GroenLinks (tot omstreeks 2002)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 2003

Hoofdfuncties/beroepen

 • sociaal-cultureel werker Clubhuis "'t Vooronder", Rotterdam-Crooswijk, 1983
 • medewerker afdeling statistiek, IPM (Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek), van 1983 tot 1985
 • projectleider onderzoek IPM (Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek), van 1985 tot 1990
 • manager marketing en onderzoek, Foster Parents Plan, Amsterdam, van 1990 tot 1992
 • teamleider kwaliteitsbewaking, Program for Sponsorship Systems, Plan International Headquarters Working, van 1993 tot 1995
 • eigenaar Ploumen Projecten, van 1995 tot 1998 (opdrachten op het gebied van marketingonderzoek en idee-ontwikkeling voor profit en non-profit opdrachtgevers)
 • coördinator Fondswerving "Mama Cash", van 1995 tot 1996 (financiering kleinschalige initiatieven van vrouwen)
 • directeur "Mama Cash", van 1996 tot 2001
 • hoofd kwaliteit en strategie, "Cordaid (Catholic Organisation for Relief and Development Aid)", van 2001 tot juli 2004
 • lid Raad van Bestuur/directeur programma's, "Cordaid", van juli 2004 tot oktober 2007
 • voorzitter PvdA, van 6 oktober 2007 tot 22 januari 2012
 • lid directieraad Stop Aids Now!, 2012
 • minister zonder portefeuille, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2013 samen met minister Timmermans de beleidsnota "Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen" uit, waarin het voorgenomen beleid wordt geschetst op de terreinen handel en investeringen, (internationale) armoedebestrijding, en de toenemende raakvlakken daartussen. Investerings- en handelsactiviteiten in armere landen die goed zijn voor mens en milieu, werkgelegenheid scheppen en gepaard gaan met overdracht van kennis en vaardigheden, worden gestimuleerd. De handel moet meer gericht worden op groeilanden buiten Europa en Noord-Amerika. Hulp wordt gericht op het helpen oplossen van armoedeproblemen in zeven specifieke landen die dat niet zelf kunnen. In een aantal landen wordt steun gegeven bij vergroting van de markttoegang en verbetering van het ondernemersklimaat. Speerpunten blijven voedselzekerheid, water, vrouwenrechten en rechten op gebied van seksualiteit en gezondheid, alsmede veiligheid en rechtsorde. (33.625 )
 • Legde in 2013 samen met minister-president Rutte een bezoek aan China af, waaraan ook een handelsdelegatie deelnam. Leidde in 2013 in totaal twaalf handelsmissies.
 • Leidde in 2014 handelsmissies naar Mozambique en Tanzania, Pakistan en Bangladesh, Zuid-Afrika en Angola, India en China en legde diverse werkbezoeken af in Afrika, Azië en Europa
 • Stelde in 2014, 2015 en 2016 in totaal 296,1 miljoen euro beschikbaar voor humanitaire steun aan de regio Syrië, met name voor de opvang van vluchtelingen
 • Reisde in 2015 naar de Golfregio en het Midden-Oosten, onder meer om een VN-vluchtelingenkamp in Jordanië te bezoeken en ter bevordering van de handel met de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Oman
 • Leidde in 2015 een handelsmissies naar Mexico en Cuba en bezocht samen met minister Schultz van Haegen Bangladesh op een handels- en ontwikkelingsmissie
 • Maakte in 2015 deel uit van de Nederlandse delegatie op de VN-Klimaattop in Parijs
 • Was in 2015 betrokken bij de onderhandelingen op de WTO-top in Nairobi over verstrekking van de handelspositie van ontwikkelingslanden door onder andere snelle afbouw van landbouwsubsidies
 • Organiseerde in november 2015 in Den Haag een conferentie over economisch herstel van drie Afrikaanse landen die zwaar door de ebola-epidemie waren getroffen
 • Leidde in januari 2016 een handelsmissie naar Cuba
 • Gaf in februari 2016 op een bijeenkomst in Amsterdam met 16 grote donorlanden en 16 hulporganisaties de aftrap voor vernieuwing van humanitaire hulp. Er moeten betere afspraken komen over efficiëntere en transparantere hulp in ruil voor betere financiering.
 • Leidde in maart 2016 een handelsmissie naar Oekraïne
 • Woonde in juni 2016 in New York een VN-conferentie over HIV/Aids
 • Verdedigde in 2016 in de Tweede Kamer met succes het kabinetsvoornemen om in te stemmen met ondertekening door de EU van het handelsverdrag met Canada (CETA) (31.985 )
 • Nam in september 2016 in Bangladesh deel aan een door Nederland georganiseerde textielconferentie. Doel is het verbeteren van arbeidsomstandigheden in textielfabrieken en van de beloning van arbeiders.
 • Leidde in oktober/november 2016 een handelsmissie tijdens een staatsbezoek aan Australië en maakte in november 2016 deel uit van een handelsdelegatie naar Indonesië en Singapore
 • Nam eind 2016 deel aan de conferentie Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) in Nairobi over effectievere aanpak door overheden, bedrijven en ngo's van extreme armoede en ongelijkheid
 • Stelde in december 2016 extra noodhulp ter beschikking voor Zuid-Sudanese vluchtelingen
 • Nam in januari 2017 het initiatief om een internationaal fonds in het leven te roepen ter financiering van organisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden helpen bij gezinsplanning, inclusief de mogelijkheid van veilige abortus. Dit was een reactie op het besluit van president Trump om de financiering door de VS stop te zetten.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was melkboer

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
l.ploumen@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Sanne van Grafhorst, "'Verrassing' Ploumen krijgt zware kluif aan ministerstaken", Vice Versa - journalistiek over mondiale samenwerking, 9 november 2012
 • Thijs Niemantsverdriet en Daniele Pinedo, "'Botheid zit niet in mij, maar ik kan wel vrij hard zijn'", NRC Weekend, 10 en 11 juni 2017

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.