Home > Nederland in Europa > Huidige Nederlandse leden van het Europees Parlement

Huidige Nederlandse leden van het Europees Parlement

Momenteel heeft Nederland recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement .

De indeling hieronder is per Europese fractie (van de grootste Nederlandse afvaardiging naar de kleinste, binnen de Europese fractie op achternaam).

Voor de verkiezing tot Europarlementarier gelden de regels van de Kieswet . De Tweede Kamer onderzoekt de geloofsbrieven van de Nederlandse leden.

 
 

ALDE (7)

EVP (5)

ENF (4)

S&D (3)

EUL/NGL (3)

Groenen/EVA (2)

Europese Conservatieven & Hervormers (2)

Meer weten