Drs. A.M. (Agnes) Jongerius

foto Drs. A.M. (Agnes) Jongeriusvergrootglas

Agnes Jongerius (1960) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Mevrouw Jongerius is ondervoorzitter van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken. In de periode 2005-2012 was zij voorzitter van de FNV. Zij was daarna onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, waar zij zich bezighield met de vraag hoe de burger beter betrokken kan worden bij Europa. Mevrouw Jongerius begon haar loopbaan bij de vervoersbond FNV en was later cao-coördinator en vicevoorzitter van de FNV.

PvdA
in de periode 2014-heden: lid Europees Parlement

personalia

geboorteplaats en -datum
De Meern (gem. Vleuten-De Meern), 4 november 1960

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

fractie Europees Parlement
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten

hoofdfuncties en beroepen

 • lid regiobestuur Vervoersbond FNV, regio Rotterdam, van 1987 tot 1990 (hield zich bezig met binnenscheepvaart en beroepsgoederenvervoer)
 • lid bestuur Vervoersbond FNV, van 1990 tot 1 juni 1997 (verantwoordelijk voor onder andere het beleid op de terreinen arbeidsmarkt, scholing en arbeidsomstandigheden)
 • lid federatiebestuur FNV, van 1 juni 1997 tot 2002 (eerst met portefeuille sociale zekerheid, vervolgens als CAO-coördinator en later als vice-voorzitter)
 • cao-coördinator FNV, van 2002 tot 2004
 • vicevoorzitter FNV, van 2004 tot 2005
 • voorzitter FNV, van 25 mei 2005 tot 23 juni 2012
 • geassocieerd onderzoeker (parttime), kenniscentrum instituties van de Open Samenleving Universiteit Utrecht, vanaf 2012
 • lid Europees Parlement, vanaf 1 juli 2014

activiteiten

als Europarlementariër


op het gebied van de EU
 • Kreeg bij de Europese verkiezingen 2014 als nummer twee op de lijst ruim 170.000 stemmen. Dat waren er slechs 13.000 minder dan nummer 1 Paul Tang
 • Schaduwrapporteur bij verslag over het afstemmen van vaardigheden en kwalificaties teneinde de arbeidsmarkt concurrender te maken
 • Rapporteur bij de evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 28 maart 2014.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.