S. (Samira) Rafaela MA

foto S. (Samira) Rafaela MA
bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Samira Rafaela (1989) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement namens D66. Zij maakt deel uit van de fractie van Renew Europe. In haar werk bij de Nationale Politie en eerder de gemeente Amsterdam én bij haar activiteiten voor D66 en de Jonge Democraten hield zij zich steeds bezig met inclusie en participatie. In het Europees Parlement zit mevrouw Rafaela in de commissies internationale handel en rechten van de vrouw en gendergelijkheid.

D66
in de periode 2019: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

(Samira)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zoetermeer, 11 februari 1989

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

fractie Europees Parlement
lid fractie Renew Europe

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • adviseur bij de Nationale Politie, van oktober 2016 tot oktober 2017
  • projectleider bij de Nationale Politie, van oktober 2017 tot juli 2019
  • lid Europees Parlement, vanaf 2 juli 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
  • internationaal trainer, Nationale Jeugdraad, vanaf januari 2013

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU
  • Werd in 2022 coördinator handelsbeleid van de Renew-fractie
  • In 2022 stapten drie voormalige medewerkers volgens NRC naar de integriteitscommissie van D66 met klachten over machtsmisbruik en pestgedrag, die de Commissie als gegrond zou hebben verklaard. Rafaela tekende hiertegen bezwaar aan. Vanwege deze integriteitskwestie kwam het tot een breuk met collega-delegatielid Sophie in 't Veld.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • haar moeder is Joodse Nederlands-Curaçaose, haar vader was van Ghanees-Nigeriaanse afkomst en praktiserend moslim
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.