P.J.J. (Piet) Haazevoet

foto P.J.J. (Piet) Haazevoet
bron: Katholiek Documentatie Centrum

Diamantbewerker uit de Amsterdamse Jordaan, die zich na activiteiten in de katholieke vakbond voor diamantbewerkers inzette voor een landelijke katholieke vakorganisatie, hetgeen in 1909 leidde tot oprichting van het RK Vakbureau. Felle, weinig tactvolle man, met een scherpe pen. Kwam in conflict met aanhangers van een interconfessionele vakbond. Als Kamerlid behoorde hij tot de linkervleugel van de Katholieken. Werd in 1922 niet op een verkiesbare plaats gezet, maar vervolgens door de Staten van Noord-Holland tot Eerste Kamerlid gekozen. Trad af na het faillissement van de verzekeringsmaatschappij waarvan hij directeur was.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1918-1928: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Petrus Johannes Joseph (Piet)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 31 maart 1876

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 11 september 1954

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • secretaris Bureau voor de R.K. Vakorganisatie (R.K. Vakbureau), van 18 juli 1909 tot september 1918
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922
 • directeur Nederlandsche Spaarverzekering voor Katholieken, van 1921 tot 1927 (tot het faillissement)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1922 tot 14 februari 1928 (in 1922-1923 voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • redacteur "Het Nieuwe Volk"
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals arbeid, volksgezondheid, koloniën, binnenlandse zaken en pensioenen

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verliet in februari 1928 de Eerste Kamer na het faillissement van 'De Nederlandsche Spaarverzekering voor Katholieken' waarvan hij directeur was. Werd in 1930 door het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld vanwege verduistering en vervalsing.
 • Sympathiseerde met de RKVP

uit de privésfeer
Oprichter weerstand-fonds van de R.K. vakbeweging

verkiezingen
 • Was in 1922 nummer vijf op de R.K.-kandidatenlijst in de kieskringen Arnhem, Nijmegen en Utrecht en werd niet herkozen
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.