Opleidingsniveau Tweede Kamerleden

De Tweede Kamer telt steeds meer hoogopgeleide leden. Tegenwoordig heeft ruim 90 procent een academische of HBO-opleiding gevolgd. Nog slechts een enkel lid heeft alleen voortgezet onderwijs gevolgd.

Dit sluit enerzijds aan bij de algemene stijging van het onderwijsniveau in de samenleving, maar laat anderzijds zien dat bij de rekrutering van kandidaten kennis een belangrijke factor is. De maatschappij is complexer geworden en vaardigheden als het snel kunnen opnemen en beoordelen van veel infomatie zijn bijna onmisbaar.

In de periode tot omstreeks 1980 was het beeld nog anders, al was ook toen al het merendeel van de leden hoog opgeleid. Kamerleden met een vakbondsachtergrond hadden wel vaak een deel van hun opleiding in de vakbeweging gevolgd, bijvoorbeeld over sociale zekerheid of inkomenspolitiek. Bestuurders van middenstandsorganisaties hadden vaak alleen een specifieke beroepsopleiding gevolgd. Voorbeelden daarvan waren Jan Schaefer (PvdA) en Broos van Erp (VVD), die beiden als banketbakker waren opgeleid. Onder de vrouwelijke leden waren er altijd enkelen met een opleiding voor secretaresse (Annemarie Jorritsma, Sari van Heemskerck) of voor maatschappelijk werkster (Dien Cornelissen, Sipie Langedijk). Kamerleden met een agrarische achtergrond hadden vaak maximaal middelbaar beroepsonderwijs gevolgd.

Voor sommige partijen gold traditioneel al dat er minder academici actief waren. Dat was bijvoorbeeld zo bij de CPN en de Boerenpartij. De CPN had Kamerleden die een achtergrond hadden als onder meer bouwvakker, elektrotechnicus en landarbeider. Wel gold voor hen, en vele andere lageropgeleiden, dat zij vaak kadercursussen hadden gevolgd. Onder de SP-Tweede Kamerleden zijn ook veel hogeropgeleiden, maar dat gold bijvoorbeeld niet voor Jan Marijnissen en Remi Poppe.

Overzicht

In onderstaande tabel is in percentages het opleidingniveau van Tweede Kamerleden weergegeven. Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreider overzicht.

 
 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2015

2020

lager

8

8

1

2

2

0

0

0

voortgezet

20

18

20

23

12

7

4

5

academisch/hbo

72

74

79

75

86

93

96

95


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.