S. (Siepie) Langedijk-de Jong

foto S. (Siepie) Langedijk-de Jong
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Sociaal bewogen politica van hervormden huize. Maatschappelijk werkster en Statenlid in Overijssel, ombudsmedewerkster van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Was vier jaar voorzitter van de vaste commissie voor de verzoekschriften en daarnaast woordvoerster op het gebied van onder meer land- en tuinbouw, recreatie, bijstandszaken en welzijn. Verdedigde als Kamerlid samen met Wim Meijer met succes een initiatiefwetsvoorstel over democratisering van bejaardenoorden. Staatssecretaris van Volkshuisvesting in het tweede kabinet-Van Agt en daarna voorzitter van de Waddenadviesraad, burgemeester van het Groningse Leek en vicevoorzitter van de PvdA.

PvdA
in de periode 1973-1982: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sijbrigje (Siepie)

geboorteplaats en -datum
Breda, 28 augustus 1940

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1968

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • maatschappelijk werkster, Stichting Noord-Oost Overijssel, van 1 januari 1965 tot 1970
 • hoofd afdeling gezinsverzorging, Stichting Noord-Oost Overijssel, van 1970 tot november 1971
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 1 september 1971 tot 10 mei 1972
 • ombudsmedewerkster PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van november 1971 tot 28 mei 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 10 juni 1981
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (belast met ruimtelijke ordening, democratisering van het woningbeheer, woonwagenbeleid en huisvesting gehandicapten), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • burgemeester van Leek, van 1 juni 1984 tot 1 december 2005 (ging per 1 september met pensioen, bleef aan tot het aantreden van haar opvolger)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zorg voor de ruimtelijke ordening m.u.v. de coördinerende taak en de wetgeving op dit terrein; 2. het beleid met betrekking tot de toegelaten instellingen en het toezicht daarop krachtens de Woningwet; 3. het beleid met betrekking tot de democratisering van het woningbeheer en de verhouding huurders-verhuurders; 4. het beleid met betrekking tot de energiebesparing in de bouwnijverheid voor zover het betrof woningen en rijksgebouwen; 5. de coördinatie van het onderzoeksbeleid op het terrein van het ministerie; 6. het beleid met betrekking tot de huisvesting van bewoners van woonwagens en woonschepen; 7. het beleid met betrekking tot de huisvesting van gehandicapten; 8. de aangelegenheden met betrekking tot het kadaster en de openbare registers.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/22)
 • penningmeester Vrienden van de Tolberter Kerk
 • voorzitter Vereniging voor Oud-Parlementariërs

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot 11 september 1981
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Kampeerwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 1977 tot januari 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met maatschappelijk werk (bijstandszaken, gezinsverzorging, ouderen, gehandicapten), sociaal-cultureel werk, land- en tuinbouw, sport en recreatie
 • Diende in 1979 samen met haar fractiegenoot Wim Meijer een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de Bejaardenoorden. De particuliere bejaardenhuizen moesten binnen vier jaar de exploitatie overdragen aan een stichting, vereniging, gemeente of provincie. Bewoners en personeel van deze instellingen moeten vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de instelling. Het voorstel werd in 1981 aanvaard en in 1983 wet. (15.599)

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bevorderde het isoleren van huurwoningen door de rijkssubsidie te verhogen en door corporaties goedkopere leningen te verschaffen voor isolatieprojecten

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was op 30 april 1980 het enige PvdA-Tweede Kamerlid dat vanwege principiële redenen wegbleef bij de inhuldiging van koningin Beatrix

uit de privésfeer
 • Haar grootvader was gemeenteraadslid in Marum voor de VDB
 • Groeide op in Amersfoort, maar haar familie kwam uit Groningen

niet-aanvaarde politieke functies
 • burgemeester van Nijmegen, februari 1990 (was de voornaamste kandidaat, maar trok zich om persoonlijke redenen terug)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "De sociologie van het platteland"
 • partijblad Voorwaarts, 16 mei 1982
 • Trouw, 26 februari 1990
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.