Home > Vrouwen in de politiek > Vrouwen in de Tweede Kamer

Vrouwen in de Tweede Kamer

Er zijn op dit moment 50 vrouwelijke Tweede Kamerleden . Daarmee zijn vrouwen in de minderheid, vergeleken met de 150 leden die in de Tweede Kamer zitting hebben. Toch is het aantal vrouwen in de Tweede Kamer aanzienlijk hoger dan een kwart eeuw geleden het geval was.

In 1918 werd Suze Groeneweg van de SDAP het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer. De eerste vrouw die een vergadering van de Tweede Kamer voorzat was Joke Stoffels-van Haaften (VVD ) in 1959. In 1998 kwam er voor het eerst een vrouwelijke voorzitter, Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA).

Uitbreiding

In 1917, nog voordat vrouwen stemrecht kregen, is in de Grondwet opgenomen dat ook vrouwen verkiesbaar zijn. Een jaar later werd Suze Groeneweg van de SDAP als eerste en enige vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Tot 1921 zou zij de enige vrouw in de Tweede Kamer blijven.

In 1952 steeg het aantal vrouwen tot zeven (van de 100), maar de jaren daarna daalde het aantal weer. Na de uitbreiding van het ledental naar 150 in 1956 bleef het aantal lange tijd rond de 13. Pas na 1977 was er sprake van een stijging van circa 20 naar rond de 40 in 1991. In 1997 was een derde van de 150 leden vrouw.

Bekende vrouwen

Enkele vrouwelijke Kamerleden wisten veel bekendheid te verwerven. Genoemd kunnen worden: Frida Katz (1922-1941), Freule Wttewaall van Stoetwegen (1945-1971), Haya van Someren (1959-1968), Gerda Brautigam (1963-1972), Ria Beckers (1977-1993), Andree van Es (1981-1990), Erica Terpstra (1977-2003) en Femke Halsema (1998-2010).

Huidige vrouwelijke Leden

De Tweede Kamer telt op dit moment 50 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 10 politieke partijen. Namens DENK , Forum voor Democratie en de SGP zitten geen vrouwelijke leden in de Tweede Kamer.

Cijfers

Onderstaande tabel vermeldt het aantal vrouwen dat sinds 1918 in de kamer zit. Deze tabel laat in aantallen en procenten het aantal vrouwen zien dat na de verkiezingen in de Tweede Kamer kwam.

Tabel 1: aantal vrouwen in de Tweede Kamer 1918-2012 in aantallen en procenten

jaar

aantal

percentage in procenten

2017

54

36

2012

60

40

2010

64

42,7

2006

56

37,3

2003

55

36,7

2002

51

34

1998

54

36

1994

49

32,7

1989

38

25,3

1986

30

20

1982

29

19,3

1981

27

18

1977

18

12

1972

15

10

1971

13

8.7

1967

12

8

1963

14

9,3

1959

13

8,7

1956

13

8,7

1952

7

7

1948

5

5

1946

4

4

1937

3

3

1933

5

5

1929

7

7

1925

6

6

1922

7

7

1918

1

1

In onderstaande tabel wordt het stijgende verloop van het aantal vrouwen in de Tweede Kamer vermeld. Op 12 mei 2010 werd het hoogst aantal vrouwen in de Kamer gemeten.

Tabel 2: stijging aantal vrouwen 1994-2012

Datum

Aantal

12 mei 2010

64

17 juni 2009

63

3 september 2008

62

31 augustus 2004

60

6 april 2004

59

16 maart 2004

58

3 juni 2003

57

21 mei 2003

56

30 januari 2003

55

26 mei 1998

54

13 juni 1995

51

26 april 1994

50


Meer over