Mr. C.F. (Frida) Katz

foto Mr. C.F. (Frida) Katzvergrootglas

In 1922 de eerste CHU-vrouw in de Tweede Kamer. Sociaal voelende advocate, die voorstander was van vrouwenkiesrecht, maar vond dat de natuurlijke taak van de vrouw in het gezin lag. Had met name belangstelling voor het gevangeniswezen en de huwelijkswetgeving. Was ook lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Huwde later met een baron. Gaf in 1941 als één van de weinigen haar Kamerzetel op en kon daarom na de oorlog niet terugkeren in de Tweede Kamer.

CHU
in de periode 1922-1941: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Cornelia Frida (Frida)

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. C.F. Katz, van 1916 tot 10 november 1937 (tot haar huwelijk)
 • Mr. C.F. barones Mackay-Katz, vanaf 10 november 1937

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 29 juli 1885

overlijdensplaats en -datum
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 30 maart 1963

levensbeschouwing
 • geen godsdienst (opgevoed)
 • Waals Hervormd

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 1919

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur, advocatenkantoor P.G. van Anrooy te Amsterdam, van 1917 tot 1922
 • waarnemend griffier Gerechtshof te Amsterdam, van 1 juni 1920 tot juli 1922
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 15 juni 1921 tot 10 november 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 16 september 1941
 • advocaat en procureur (zelfstandig) te Amsterdam, van 1922 tot november 1937

Activiteiten

als parlementariër
 • Was justitie-woordvoerster van de CHU-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder andere bezig met volksgezondheid, volkshuisvesting en sociale zaken.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1923 met Bakker en Lovink tot de minderheid van rechts die vóór (het verworpen) artikel 1 stemde van het initiatiefvoorstel-Marchant over benoembaarheid van vrouwen tot rechter
 • Stemde in 1930 als enige van haar fractie vóór een amendement-Boon c.s. dat de benoeming van vrouwen tot burgemeester of gemeentesecretaris mogelijk maakte
 • In 1932 stemden zij en Slotemaker de Bruïne als enigen van hun fractie tegen het wetsontwerp inzake smadelijke godslastering
 • Behoorde in 1933 tot de minderheid van haar fractie die tegen een wetsvoorstel over korting op pensioenen van voormalige Indische ambtenaren stemde
 • In 1939 stemden zij en Weitkamp als enigen van hun fractie tegen de ontwerp-Kinderbijslagwet

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was van Joodse afkomst
 • Zij was de eerste vrouwelijke griffier van een rechtbank
 • Haar echtgenoot was een zoon van Th.P. baron Mackay, Tweede Kamerlid en lid Rekenkamer. Hij was burgemeester van Buren (1904-1908) en van Ermelo (1908-1938).
 • Haar vader was advocaat en procureur

Publicaties/bronnen

publicaties
"Het onrechtmatig gebruik der electrische energie en de wettelijke maatregelen daartegen " (dissertatie, 1916)

literatuur/documentatie
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • B.J.M. Asberg-Schermer, "Katz, Cornelia Frida (1885-1963)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 289
 • J.H. Kompagnie, "Frida Katz, sieraard van de Tweede Kamer, mocht na de oorlog niet terugkeren", Het Binnenhof, 10 juni 1983
 • J.H. Kompagnie, "Katz, Cornelia Frida", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel III, 92
 • H. van Spanning, "De Christelijk-Historsiche Unie", deel I (1988)
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.