Mr. C.F. (Frida) Katz

foto Mr. C.F. (Frida) Katz
bron: stadsarchief Amsterdam

In 1922 de eerste CHU-vrouw in de Tweede Kamer. Sociaal voelende advocate, die voorstander was van vrouwenkiesrecht, maar vond dat de natuurlijke taak van de vrouw in het gezin lag. Had met name belangstelling voor het gevangeniswezen en de huwelijkswetgeving. Was ook lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Huwde later met een baron. Gaf in 1941 als één van de weinigen haar Kamerzetel op en kon daarom na de oorlog niet terugkeren in de Tweede Kamer.

CHU
in de periode 1922-1941: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelia Frida (Frida)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. C.F. Katz, van 1916 tot 10 november 1937 (tot haar huwelijk)
 • Mr. C.F. barones Mackay-Katz, vanaf 10 november 1937

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 29 juli 1885

overlijdensplaats en -datum
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 30 maart 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 1919

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 15 juni 1921 tot 10 november 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 16 september 1941
 • advocaat en procureur (zelfstandig) te Amsterdam, van 1922 tot november 1937

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/26)

 • commissaris vereniging "Hoenderloo" (opvoedgesticht voor jongens)
 • lid bestuur "Onze Tuin" (verwaarloosde kinderen en voogdijkinderen)

afgeleide functies, presidia etc.
lid vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was justitie-woordvoerster van de CHU-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder andere bezig met volksgezondheid, volkshuisvesting en sociale zaken.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Wilde na haar huwelijk in 1937 ontslag nemen, maar bleef Tweede Kamerlid op dringend verzoek van jhr. De Geer.
 • Aan haar lidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad kwam een einde doordat zij na haar huwelijk naar Ermelo verhuisde
 • Nam in 1941, als één van de weinigen, ontslag als Tweede Kamerlid vanwege de gezondheidstoestand van haar echtgenoot. Tilanus nam haar dit na de oorlog kwalijk en verhinderde haar terugkeer door freule Wttewaall van Stoetwegen te kandideren. Mogelijk speelde ook mee dat Tilanus geen voorstander was van het bekleden van een politieke functie door een gehuwde vrouw.

uit de privésfeer (3/4)
 • Zij was de eerste vrouwelijke griffier van een rechtbank
 • Haar echtgenoot was een zoon van Th.P. baron Mackay, Tweede Kamerlid en lid Rekenkamer. Hij was burgemeester van Buren (1904-1908) en van Ermelo (1908-1938).
 • Haar vader was advocaat en procureur

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.