Drs. M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn

foto Drs. M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijnvergrootglas

Politiek leider van de PPR en later GroenLinks. Was voor zij in de politiek kwam twaalf jaar lerares klassieke talen in Haarlem en Leiden. In 1974 partijvoorzitter en in 1977 eerste vrouwelijke lijsttrekker in de Nederlandse politiek. Onder haar leiding verbrak de PPR het bondgenootschap met de PvdA en koerste de partij aan op samenwerking met PSP, CPN en EVP. Debatteerde als fractievoorzitter vaak op indringende wijze over onderwerpen als vrede en veiligheid, sociale zaken, mensenrechten en bescherming van het milieu. Na haar vertrek uit de politiek actief in besturen van milieuorganisaties. Gedreven, idealistisch en gerespecteerd politica.

PPR, GroenLinks
in de periode 1977-1993: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

voornamen (roepnaam)

Maria Brigitta Catherina (Ria)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
M.B.C. de Bruijn

geboorteplaats en -datum
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 2 november 1938

overlijdensplaats en -datum
Wadenoijen (gem. Tiel), 22 maart 2006

partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), tot 16 februari 1991
 • GroenLinks, vanaf 24 november 1990

hoofdfuncties en beroepen

 • lerares klassieke talen, R.K. "Lyceum Sanctissimae Trinitatis" te Overveen, van 1962 tot 1967
 • lerares klassieke talen, "Stedelijk Gymnasium" te Leiden, van augustus 1967 tot 1974
 • fractievoorzitter PPR Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1977 tot 6 september 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 20 april 1993
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 september 1989 tot 20 april 1993

partijpolitieke functies

 • lid partijbestuur PPR, tot 1973
 • vicevoorzitter PPR, van 1973 tot november 1974
 • voorzitter PPR, van 30 november 1974 tot 12 november 1976
 • politiek leider PPR, van 25 mei 1977 tot 6 september 1989
 • politiek leider GroenLinks, van 6 september 1989 tot 20 april 1993
 • voorzitter commissie kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen 1998

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker PPR Tweede Kamerverkiezingen 1977, van 12 november 1976 tot 25 mei 1977
 • lijsttrekker PPR Tweede Kamerverkiezingen 1981, van 11 oktober 1980 tot 26 mei 1981
 • lijsttrekker PPR Tweede Kamerverkiezingen 1982, van 3 juli 1982 tot 8 september 1982
 • lijsttrekker PPR Tweede Kamerverkiezingen 1986, van 1 februari 1986 tot 21 mei 1986
 • lijsttrekker GroenLinks Tweede Kamerverkiezingen 1989, van 17 juni 1989 tot 6 september 1989

nevenfuncties

 • voorzitter Platform Biologica, organisatie van de biologische landbouw, van 1 oktober 1993 tot 1 april 2004
 • voorzitter SNM (Stichting Natuur en Milieu), van 1 januari 1994 tot 1 september 2004
 • voorzitter Commissie consumenteninformatie van de de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, vanaf februari 1994
 • lid bestuur Stichting Eco-operations, vanaf april 1994
 • lid Nationaal Comité voor het Europees Natuurbeschermingsjaar 1995, van mei 1994 tot 1 januari 1996
 • lid Raad van Advies "Return on Enviroment Fund", SNS Bank, vanaf 1998
 • lid Raad van Toezicht WUR (Wageningen Universiteit en Researchcentrum), van 1998 tot augustus 2004
 • lid Raad van Toezicht "Groenfonds en Triodos Meerwaardefonds", Triodos Bank, van 1999 tot maart 2006
 • lid bestuur InnovatieNetwerk, van januari 2000 tot december 2005
 • lid commissie onderzoek vuurwerkramp Enschede (Commissie-Oosting), van 25 mei 2000 tot maart 2001
 • lid bestuur Innovatie-netwerk Groene Ruimte en Agrocluster

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter bijzondere commissie Hulpverlening aan drugsverslaafden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 april 1978 tot september 1981

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b te Amersfoort, tot 1955 (deed twee maanden na haar eindexamen aanvullend examen gymnasium-a)

academische studie
 • klassieke letteren, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1955 tot 1961

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen en verder onder meer bij debatten over sociale zaken, buitenlands beleid, volksgezondheid en landbouw
 • Interpelleerde op 3 april 1979 staatssecretaris Veder over de rechtspositie van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen
 • Interpelleerde op 18 juni 1980 staatssecretaris Haars over de toelating van meerderjarige kinderen van buitenlandse werknemers
 • Interpelleerde op 21 oktober 1982 samen met Ina Müller-van Ast (PvdA) minister Gardeniers over de besluitvormingsprocedure in de Ziekenfondsraad over de eigen bijdrage
 • Interpelleerde op 19 mei 1983 samen met Aad Kosto (PvdA) de ministers Korthals Altes en Ruding over eventuele betrokkenheid van ministers bij mogelijke strafbare feiten bij Slavenburg's Bank NV
 • Interpelleerde op 10 juni 1987 staatssecretaris De Graaf over taakverlichting van alleenstaande werkenden in het kader van de AAW
 • Interpelleerde op 25 november 1987 minister Van Eekelen over inlichtingen aan kleine fracties over mijnenjagers in Perzische Golf
 • Interpelleerde op 10 februari 1988 minister Smit-Kroes over mogelijke schade aan fruitbomen door gladheidsbestrijding
 • Diende in 1989 met Piet de Visser (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in waardoor een regeling werd getroffen voor gewetensbezwaren tegen militaire bestemming van belastinggelden. Dit later door Wilbert Willems overgenomen voorstel werd in 1997 ingetrokken. (21.099, 21.099)
 • Voerde in 1989 namens haar fractie het woord in het debat over de vrijlating van de Twee van Breda
 • Interpelleerde op 24 april 1991 minister-president Lubbers over minimumloon en koppeling
 • Interpelleerde op 26 september 1991 minister Bukman en staatssecretaris Gabor over de problemen op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
 • Interpelleerde op 16 maart 1993 minister-president Lubbers over de uitstoot van CO2

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was de eerste vrouwelijke landelijke lijstaanvoerder in Nederland

uit de privésfeer
 • Had op de middelbare school les van L.M. de Rijk, het latere PvdA-Eerste Kamerlid
 • Haar echtgenoot Karel was godsdienstleraar aan het Triniteitslyceum en werkte later als stafmedewerker van een vormingscentrum
 • In Wadenoijen woonde zij op een boerderij, waarop op beperkte schaal vee werd gehouden
 • Overleed na langdurige ziekte
 • Haar vader was (hoofd)onderwijzer in Driebergen. Zij zat bij haar vader in de klas. Ook haar moeder werkte in het onderwijs (op de St. Xaveriusschool, 1958-1972).

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • 'Moeder' (bijnaam die partijgenoten in de PPR haar gaven)
 • 'de akela van GroenLinks' (bijnaam)

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Driebergen (jeugd)
 • Oegstgeest, J. van Ruysdaellaan 11, omstreeks 1973
 • Oegstgeest, Pres. Kennedylaan 144, omstreeks 1977 en nog in 1979
 • Wadenoijen (Gld), Bommelweg 40, omstreeks 1981 tot maart 2006

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 april 1989
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 20 augustus 2004

overige onderscheidingen en prijzen
dierenbeschermer van het jaar, november 1991

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • "Ria Beckers: 'Ik, de oudste, moest het voorbeeld geven. Zo word je opgezadeld met een loodzwaar verantwoordelijkheidsgevoel'", interview met Bibeb, Vrij Nederland, 21 mei 1983
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • P.A. Lankhorst, "Genuanceerd, maar radikaal. In memoriam Ria Beckers (1938-2005)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006, 156
 • Rens Oving, "Bruijn, Maria Brigitta Catherina de", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (digitale versie, 2012)
 • Marcel ten Hooven, "Gewetensvol en altijd serieus. In memoriam Ria Beckers (1938-2006)", in: Trouw, 'de Verdieping', 25 maart 2006
 • J.M. Bik, "Idealiste met weerzin tegen zinloze Haagse rituelen. Ria Beckers (1938-2006)", in: NRC Handelsblad, 24 maart 2006

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Kerkrade, 6 november 1965

echtgeno(o)t(e)/partner
K.J. Beckers, Karel Joseph

kinderen
1 dochter en 1 zoon

stief-, pleeg- en/of adoptiefkinderen
1 geadopteerde dochter

vader
H.P. de Bruijn, Hendrikus Petrus

geboorteplaats en/of -datum
Driebergen-Rijsenburg, 30 januari 1908

moeder
C.M. Buisman, Catharina Margareta

geboorteplaats en/of -datum
Enkhuizen, 13 juli 1908

broers en zusters
6 broers en/of zussen (zelf de oudste)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.