Drs. M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn

foto Drs. M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijnvergrootglas

Politiek leider van de PPR en later GroenLinks. Was voor zij in de politiek kwam twaalf jaar lerares klassieke talen in Haarlem en Leiden. In 1974 partijvoorzitter en in 1977 eerste vrouwelijke lijsttrekker in de Nederlandse politiek. Onder haar leiding verbrak de PPR het bondgenootschap met de PvdA en koerste de partij aan op samenwerking met PSP , CPN en EVP . Debatteerde als fractievoorzitter vaak op indringende wijze over onderwerpen als vrede en veiligheid, sociale zaken, mensenrechten en bescherming van het milieu. Na haar vertrek uit de politiek actief in besturen van milieuorganisaties. Gedreven, idealistisch en gerespecteerd politica.

PPR , GroenLinks
in de periode 1977-1993: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

Voornamen (roepnaam)

Maria Brigitta Catherina (Ria)

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
M.B.C. de Bruijn

geboorteplaats en -datum
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 2 november 1938

overlijdensplaats en -datum
Wadenoijen (gem. Tiel), 22 maart 2006

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), tot 16 februari 1991
 • GroenLinks, vanaf 24 november 1990

Hoofdfuncties/beroepen

 • lerares klassieke talen, R.K. "Lyceum Sanctissimae Trinitatis" te Overveen, van 1962 tot 1967
 • lerares klassieke talen, "Stedelijk Gymnasium" te Leiden, van augustus 1967 tot 1974
 • fractievoorzitter PPR Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1977 tot 6 september 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 20 april 1993
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 september 1989 tot 20 april 1993

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen en verder onder meer bij debatten over sociale zaken, buitenlands beleid, volksgezondheid en landbouw
 • Interpelleerde op 3 april 1979 staatssecretaris Veder over de rechtspositie van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen
 • Interpelleerde op 18 juni 1980 staatssecretaris Haars over de toelating van meerderjarige kinderen van buitenlandse werknemers
 • Interpelleerde op 21 oktober 1982 samen met Ina Müller-van Ast (PvdA) minister Gardeniers over de besluitvormingsprocedure in de Ziekenfondsraad over de eigen bijdrage
 • Interpelleerde op 19 mei 1983 samen met Aad Kosto (PvdA) de ministers Korthals Altes en Ruding over eventuele betrokkenheid van ministers bij mogelijke strafbare feiten bij Slavenburg's Bank NV
 • Interpelleerde op 10 juni 1987 staatssecretaris De Graaf over taakverlichting van alleenstaande werkenden in het kader van de AAW
 • Interpelleerde op 25 november 1987 minister Van Eekelen over inlichtingen aan kleine fracties over mijnenjagers in Perzische Golf
 • Interpelleerde op 10 februari 1988 minister Smit-Kroes over mogelijke schade aan fruitbomen door gladheidsbestrijding
 • Diende in 1989 met Piet de Visser (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in waardoor een regeling werd getroffen voor gewetensbezwaren tegen militaire bestemming van belastinggelden. Dit later door Wilbert Willems overgenomen voorstel werd in 1997 ingetrokken. (21.099 , 21.099 )
 • Voerde in 1989 namens haar fractie het woord in het debat over de vrijlating van de Twee van Breda
 • Interpelleerde op 24 april 1991 minister-president Lubbers over minimumloon en koppeling
 • Interpelleerde op 26 september 1991 minister Bukman en staatssecretaris Gabor over de problemen op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
 • Interpelleerde op 16 maart 1993 minister-president Lubbers over de uitstoot van CO2

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Had op de middelbare school les van L.M. de Rijk, het latere PvdA-Eerste Kamerlid
 • Haar echtgenoot Karel was godsdienstleraar aan het Triniteitslyceum en werkte later als stafmedewerker van een vormingscentrum
 • In Wadenoijen woonde zij op een boerderij, waarop op beperkte schaal vee werd gehouden
 • Overleed na langdurige ziekte
 • Haar vader was (hoofd)onderwijzer in Driebergen. Zij zat bij haar vader in de klas. Ook haar moeder werkte in het onderwijs (op de St. Xaveriusschool, 1958-1972).

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • 'Moeder' (bijnaam die partijgenoten in de PPR haar gaven)
 • 'de akela van GroenLinks' (bijnaam)

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • "Ria Beckers: 'Ik, de oudste, moest het voorbeeld geven. Zo word je opgezadeld met een loodzwaar verantwoordelijkheidsgevoel'", interview met Bibeb, Vrij Nederland, 21 mei 1983
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • P.A. Lankhorst, "Genuanceerd, maar radikaal. In memoriam Ria Beckers (1938-2005)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006, 156
 • Rens Oving, "Bruijn, Maria Brigitta Catherina de", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (digitale versie, 2012)
 • Marcel ten Hooven, "Gewetensvol en altijd serieus. In memoriam Ria Beckers (1938-2006)", in: Trouw, 'de Verdieping', 25 maart 2006
 • J.M. Bik, "Idealiste met weerzin tegen zinloze Haagse rituelen. Ria Beckers (1938-2006)", in: NRC Handelsblad, 24 maart 2006

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.