Internationale Vrouwendag: prognose vrouwelijke Kamerleden en vrouwelijke lijsttrekkers

maandag 8 maart 2021, 10:41

DEN HAAG (PDC) - Om Internationale Vrouwendag onder de aandacht te brengen, brengt PDC vandaag een analyse over de man/vrouw-verhouding in de waarschijnlijke samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. Naar verwachting zullen er na de verkiezingen 56 vrouwen, op een totaal van 150 Kamerleden, in de Tweede Kamer zetelen. In de mogelijke samenstelling van de toekomstige Tweede Kamer zou 37 procent dus een vrouw zijn. In de huidige Tweede Kamer is dat 31,3 procent, oftewel 47 vrouwelijke Kamerleden.

Deze voorspelling doet PDC op basis van een analyse met behulp van de meest recente Peilingwijzer en gegevens uit het eigen biografisch archief. Het verwachtte aantal vrouwelijke Kamerleden na de verkiezingen van 17 maart ligt iets hoger dan de huidige 47, maar is in lijn met het aantal vrouwen in de Tweede Kamer van de afgelopen jaren. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat er in deze prognose geen rekening is gehouden met eventuele voorkeursstemmen voor kandidaten. De lijstvolgorde is leidend geweest.

Van de 37 deelnemende partijen aan de verkiezingen, hebben 10 partijen een vrouw als lijsttrekker. In absolute aantallen is dat een record. Uitgedrukt in percentages, waarbij 27 procent van de huidige lijsttrekkers een vrouw is, is dat geen record: in 2010 was dat 33 procent.

Vrouwelijke lijsttrekkers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Tabel 1: aantal vrouwen in de Tweede Kamer door de jaren heen en prognose 2021

Jaar

Aantal vrouwelijke Kamerleden

Percentage

Prognose verkiezingen 2021

56

37%

Op dit moment

47

31,3%

2017

54

36%

2012

60

40%

2010

64

42,7%

2006

56

37,3%

2003

55

36,7%

2002

51

34%

1998

54

36%

1994

49

32,7%

1989

38

25,3%

1986

30

20%

1982

29

19,3%

1981

27

18%

Tabel 2: aantal vrouwelijke lijsttrekkers door de jaren heen

Jaartal

totaal

van gekozen partijen

deelnemende partijen

2021

10

n.n.b.

37

2017

4

1

28

2012

4

2

21

2010

6

2

18

2006

2

2

24

2003

4

1

20

2002

0

0

17

1998

2

1

22

1994

2

2

26

1986

5

2

28

1982

3

3

20

1977

1

1

28

Bron: Biografisch archief PDC, Peilingwijzer