Drs. A.Ch. (Andrée) van Es

foto Drs. A.Ch. (Andrée) van Esvergrootglas

Strijdbaar en actief Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks. Was al op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PSP, na eerst fractiemedewerker te zijn geweest. Zette zich in voor rechten van minderjarigen, minderheden en vrouwen. Kwam in 1986 in conflict met fractieleider Van der Spek over de koers van de partij, omdat zij voorstander was van samenwerking met CPN en PPR. Onderbrak, hoewel zij toen het enige PSP-Kamerlid was, haar Kamerlidmaatschap vanwege zwangerschap. Na haar vertrek uit de politiek onder meer werkzaam bij de omroep, directeur van 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. In 2010-2014 was zij wethouder van Amsterdam.

PSP , GroenLinks
in de periode 1981-1990: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornamen (roepnaam)

Andrée Christine (Andrée)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 januari 1953

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1975 tot 27 januari 1991
 • GroenLinks, vanaf 24 november 1990

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker JAC (Jongeren Adviescentrum), van 1971 tot 1975
 • medewerker PSP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1975 tot 1980
 • juriste JAC te Amsterdam, van 1980 tot 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 8 november 1990
 • fractievoorzitter PSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 december 1985 tot 5 september 1989
 • groepsredacteur Radio I VPRO, van juni 1993 tot 1996
 • medewerker tv-programma's NOS (Nederlandse Omroep Stichting), omstreeks 1996
 • projectleider '200 jaar justitie' van "De Balie", centrum voor cultuur en politiek te Amsterdam, van 1998 tot 1 februari 1999
 • directeur "De Balie", centrum voor cultuur en politiek te Amsterdam, van 1 februari 1999 tot 1 januari 2002
 • voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, van 1 januari 2002 tot 16 november 2007
 • directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 16 november 2007 tot mei 2010
 • wethouder (van werk en inkomen en diversiteit) van Amsterdam, van 18 mei 2010 tot 18 juni 2014
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 27 maart 2014 tot 11 juni 2014

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie-aangelegenheden (kinderrecht, gevangeniswezen, vreemdelingenzaken), emancipatie, minderhedenbeleid en jeugdwelzijn.
 • Interpelleerde op 22 mei 1984 samen met Lankhorst (PPR) staatssecretaris Korte-van Hemel en minister Van den Broek over het beleid t.a.v. vluchtelingen uit Eritrea
 • Interpelleerde op 28 maart 1985 samen met Lankhorst (PPR) de ministers Rietkerk en De Ruiter over activiteiten van de Militaire Inlichtingendienst t.a.v. de vredesbeweging
 • Interpelleerde op 28 november 1985 minister Korthals Altes over de dood van de arrestant Hans Kok in Amsterdam
 • Interpelleerde op 12 mei 1987 minister Korthals Altes over de inval bij het weekblad "Bluf"
 • Vanaf 1989 was zij woordvoerster buitenlandse zaken, defensie, justitie en asiel- en minderhedenbeleid van de GroenLinks-fractie. Voerde tevens het woord bij de behandeling van de anti-discriminatiewetgeving.
 • Interpelleerde op 13 december 1989 staatssecretaris Kosto over de opvang van asielzoekers op Schiphol-Oost
 • Interpelleerde op 27 maart 1990 minister-president Lubbers over diens uitspraken over het minderhedenbeleid

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was na haar Kamerlidmaatschap gehuwd met Maarten van Traa
 • Haar vader had een agentschap voor rijwielonderdelen (kantoor aan huis). Hij had een Haags-Indische achtergrond en verbleef enige tijd als militair in Nederlandsch-Indië.

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

publicaties
"Schengen, of De nieuwe deling van Europa" (Amsterdam, 1991)

literatuur/documentatie
 • Limburgs Dagblad, 24 januari 1987
 • NRC Handelsblad, 14 juli 1990
 • Danielle Pinedo, "Ik zeg: nooit meer in die landelijke politiek", NRC Weekend, 17 en 18 maart 2012
 • "Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP" (1987)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.