Drs. F. (Femke) Halsema

foto Drs. F. (Femke) Halsemavergrootglas

Toonaangevende politica van GroenLinks met een vasthoudende debateerstijl. Werkte na haar studie criminologie in Utrecht als universitair onderzoeker en was daarna stafmedewerker van de Wiardi Beckman Stichting . Werd in 1998, een jaar na haar breuk met de PvdA, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en in 2002 daarvan als opvolger van Paul Rosenmöller de politiek leider. Stuurde aan op een vrijzinnig-linkse koers, maar wist in 2010 geen kabinetsdeelname te bewerkstellingen voor haar partij. Verliet in januari 2011 de politiek en werd publiciste en documentairemaker. Was in 2011-2012 in Tilburg bijzonder hoogleraar politiek in de 21e eeuw. Hoewel zij als charmant en relativerend bekend stond, vonden tegenstanders haar soms nogal drammerig.

GroenLinks
in de periode 1998-2011: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornaam (roepnaam)

Femke (Femke)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 25 april 1966

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (tot najaar 1997)
 • GroenLinks, vanaf 1997

Hoofdfuncties/beroepen

 • adviseur en onderzoeker werkgroep politie en allochtonen, ministerie van Binnenlandse Zaken: preventie en conflictbeheersing, van 1991 tot 1993
 • student-assistent van prof. Frank Bovenkerk, hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, van 1991 tot 1993
 • toegevoegd docent wetenschapsleer en methoden en technieken van onderzoek, faculteit der sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht, 1992
 • stafmedewerker WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 1993 tot augustus 1997
 • belast met leiding project 'Res Publica' (samenwerkingsverband van het ministerie van Binnenlandse Zaken en politiek-cultureel centrum De Balie over de waarde van de Grondwet voor de moderne samenleving), van januari 1997 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 12 januari 2011
 • fractievoorzitter GroenLinks, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 november 2002 tot 16 december 2010
 • freelance medewerker dagblad 'De Volkskrant', vanaf juni 2011
 • bijzonder hoogleraar politiek in de 21e eeuw (Leonardoleerstoel), Universiteit van Tilburg, van 1 februari 2011 tot 1 juni 2012
 • publiciste en documentairemaker

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich, naast met algemene politieke onderwerpen, als Tweede Kamerlid onder meer bezig met financiën, buitenlandse zaken, justitie, emancipatie, cultuur en volksgezondheid
 • Interpelleerde op 20 mei 2000 minister Korthals over onderzoeksbureau Intraval (onderzoek naar coffeeshops en illegale verkooppunten van softdrugs)
 • Voerde op 26 juli 2002 namens haar fractie het woord in het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Balkenende
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in om toetsing van wetten aan de in de Grondwet opgenomen traditionele grondrechten mogelijk te maken. De voorstel werd in 2008 door de Eerste Kamer aangenomen en is in 2009 in het Staatsblad verschenen. (28.331 )
 • Diende in 2002 samen met Boris Dittrich (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over de vaste boekenprijs. Door de vaste boekenprijs een wettelijke basis te geven, moet een breed en divers aanbod van boeken worden gewaarborgd. Dit voorstel werd in 2004 wet. (28.652 )
 • Diende in 2005 een wijziging van het Reglement van Orde in over het door de Tweede Kamer horen van kandidaat-bewindspersonen. Het voorstel werd op 13 februari 2007 door de Tweede Kamer besproken, maar de behandelibg werd niet afgerond. (30.022 )
 • Diende in 2006 samen met Wouter Bos (PvdA), Jan de Wit (SP) en André Rouvoet (CU) een motie van afkeuring in over de situatie rond de nationaliteit van Ayaan Hirsi Ali. De motie werd met 79 tegen 64 stemmen verworpen. Naast de fracties van de ondertekenaars stemden D66 en de fractie-Lazrak vóór.
 • Diende in 2006 samen met haar fractiegenote Ineke van Gent een initiatiefwetsvoorstel in tot opneming in de Grondwet van een zorgplicht voor het welzijn van dieren (30.900 )
 • Nam in 2007 mede de verdediging op zich van een door haar fractiegenote Ineke van Gent ingediend initiatiefwetsvoorstel over het vaderverlof (na nota van wijziging 'babyverlof'). Het voorstel werd in 2010 door de Tweede Kamer verworpen. (31.071 )
 • Nam in 2008 de verdediging van Wijnand Duyvendak over van een mede door Paul Kalma en Boris van der Ham ingediend initiatiefwetsvoorstel over het raadplegend referendum
 • Nam in 2008 de verdediging van Wijnand Duyvendak over van een mede door Paul Kalma en Boris van der Ham ingediend initiatiefwetsvoorstel over het in de grondwet opnemen van bepalingen inzake het correctief referendum
 • Diende in 2010 samen met haar collega-fractievoorzitters Kant (SP), Wilders (PVV), Pechtold (D66) en Thieme (PvdD) een motie van wantrouwen in tegen premier Balkenende vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer over onderbouwing van de beslissing om de inval in Irak (in 2003) politiek te steunen. De motie werd verworpen, waarbij de fracties van de indieners vóór stemden.
 • Diende in 2010 een voorstel in tot opneming in de Grondwet van de constitutionele toetsing (tweede lezing Grondwetsherziening) (32.334 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar moeder, O.B.M. Fles, was wethouder van Enschede en is lid van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen
 • Haar vader was sportleraar en ambtenaar sportzaken bij de gemeente Enschede

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

publicaties
 • publicaties over criminaliteit en recht, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en binnenlands bestuur, onder andere in "Socialisme en Democratie", "De Volkskrant", "De Helling", "NRC Handelsblad" en "Het Parool"
 • "Ontspoord. Opstellen over criminaliteit & rechtshandhaving", Wiardi Beckman Stichting 1995
 • "Land in zicht. een cultuurpolitieke benadering van de Ruimtelijke Ordening" (Amsterdam, 1997) (samen met Maarten Hajer)
 • "Vrijheid als ideaal" (2005)
 • "Linkse Lente" (2006)
 • "Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid" (2008)
 • "Zoeken naar vrijheid. Teksten 2002-2010" (2011)
 • "Pluche. Een politieke memoire" (2015)
 • "Nergensland. Nieuw licht op migratie" (essay, 2017)
 • "Macht en verbeelding" (essay, 2018)

literatuur/documentatie
 • "Femke Halsema, criminologe, borreltafelonderwerp en politiek dier", Trouw, 31 december 1997
 • René Moerland, "Eenzaam in tijden van hysterie. Femke Halsema over het neoconservatisme en de aantasting van de rechtsstaat.", NRC Handelsblad, Zaterdag Bijvoegsel, 12-13 maart 2005
 • Han de Wiel en Michiel Bussink, "Femke Halsema. 'Ik wil niet af van moralisme'", Milieudefensie Magazine, dececember 2005/januari 2006
 • Hugo Logtenberg, "'Ik houd het imago van iemand die geen humor heeft'", Intermediair, 1 juni 2007
 • Pieter van Os, "Een betere machtspoliticus dan haar partij denkt", NRC Handelsblad, 17 november 2008
 • Steffie Kouters, "'Ik ben voor de duvel niet bang'", Volkskrant Magazine, 15 mei 2010
 • Marcel Möring, "'Ik heb volgehouden'", Vrij Nederland, 15 mei 2010
 • Pieter van Os, "Geliefd, openhartig en nooit onomstreden", NRC Handelsblad, 17 december 2010
 • Pieter van Os, "Ik heb best een stekelige persoonlijkheid", NRC Weekend, 31 december & 1 januari 2012
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.