Mr. J.M. (Joke) Stoffels-van Haaften

foto Mr. J.M. (Joke) Stoffels-van Haaften
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Liberale juriste, die als Statenlid van Noord-Holland en vooral als Tweede Kamerlid steeds een prominente rol vervulde. Eerste vrouw die een Kamervergadering presideerde. Sinds haar studententijd strijdbaar feministe. Hield haar maidenspeech over de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Was woordvoerder sociale en buitenlandse zaken van haar fractie en actief in internationale parlementen zoals die van de Benelux. Trouwde na haar Kamerlidmaatschap met haar fractiegenoot Corver en vervolgde haar loopbaan als burgemeester.

VVD
in de periode 1955-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johanna Maria (Joke)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • J.M. van Haaften, van 28 april 1917 tot 16 oktober 1943
 • Mr. J.M. Stoffels-van Haaften, van 16 oktober 1943 tot 23 juni 1967
 • Mr. J.M. Corver-van Haaften, vanaf 23 juni 1967

geboorteplaats en -datum
Est en Opijnen (Gld.), 28 april 1917

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 18 maart 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • advocaat, van 1950 tot 1954
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 7 november 1950 tot 1 januari 1960
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1955 tot 22 februari 1967
 • burgemeester van Heiloo, van 1 oktober 1968 tot 1 juni 1972
 • burgemeester van Soest, van 1 juni 1972 tot 1 januari 1980

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/16)

 • lid bestuur VVAO (Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding), omstreeks 1983
 • voorzitter Stichting Algemene Loterij Nederland, omstreeks 1986

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op de Kansspelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 april 1964 tot oktober 1964
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1966 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Leidde begin 1961 een parlementaire delegatie naar de installatie van de Nieuw-Guinearaad
 • Voerde in 1963 namens het fractie het woord bij de behandeling van de goedkeuringswet voor het algemeen verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland ('Generalbereinigung')

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was op 29 september 1959 in de avondvergadering de eerste vrouw op de voorzittersstoel van de Tweede Kamer
 • Werd in september 1961 en 1962, in januari, juni en september 1963, en in september 1964, 1965 en 1966 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Werd in 1963 door Geertsema verslagen bij de strijd om het fractievoorzitterschap

uit de privésfeer
 • Haar vader was (hoofd)onderwijzer. Diens moeder was ongehuwd.
 • Haar eerste echtgenoot was Statenlid in Utrecht en (later) directeur van Staatsbosbeheer
 • Na haar Kamerlidmaatschap getrouwd met haar oud-fractiegenoot J.C. Corver

anekdotes en citaten
 • Toen zij voor het eerst de Tweede Kamervergadering voorzat, voerde Oud als eerste het woord. Hij begon zijn rede met de woorden: "Mevrouw de Voorzitster! U zult wel begrijpen, dat het voor mij toch wel een bijzondere voldoening is, dat ik de eerste mag zijn, die U met deze titel aanspreek[t]."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.