Nieuw Nederland

logo Nieuw Nederland

De partij Nieuw Nederland is in december 2009 opgericht. Aanvankelijk schreven Jan-Frank Kroes en Iwanjaka Geerdink onafhankelijk van elkaar de naam Nieuw Nederland in bij de Kiesraad. Zij besloten vervolgens hun krachten en die van verschillende vernieuwingsbewegingen te bundelen tot één partij.

Nieuw Nederland wil een duurzame pluriforme samenleving realiseren. Centraal in de uitgangspunten van Nieuw Nederland staat herwaardering van geld. Volgens de partij is de maatschappij geld-dienend geworden terwijl deze samen-leven-dienend zou moeten zijn. Dit zou corruptie en speculatie in de hand werken. Er zou een einde moeten komen aan inflatie en kwaliteit van leven, welzijn en welbevinden zouden volgens Nieuw Nederland voorop moeten staan.

In het bestuur van Nieuw Nederland zit onder andere Henrick Fabius. Fabius was in 2004 korte tijd voorzitter van de LPF. Daarnaast is hij sinds 2007 voorzitter van ONS Nederland. Die partij sloot zich voor de Kamerverkiezingen in 2006 aan bij de Partij voor Nederland van Hilbrand Nawijn. Momenteel is ONS Nederland vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder.

1.

Verkiezingsprogramma 2010

De speerpunten van het verkiezingsprogramma van 2010 zijn:

  • op korte termijn een bestedingsimpuls van 10 miljard euro per jaar
  • alleen nog belasting voor verbruik; afschaffing van alle andere belastingen
  • invoering van een basisinkomen voor iedereen van 650 euro per maand
  • invoering van E- Health (Informatie- en Communicatie Technologieën)
  • invoering van E -Education (Informatie- en Communicatie Technologie)
  • creatie van een stimulerende omgeving van kleur, licht, sfeer en ruimte in het onderwijs

Meer over

Kijk voor meer informatie over Nieuw Nederland op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.