Kiesraad

De Kiesraad is een adviesorgaan van de regering en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken op het gebied van het kiesrecht. Ook fungeert de Kiesraad als centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezingen, voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor de Europese verkiezingen.

Voorzitter van de Kiesraad is mr. J.G.C. Wiebenga, oud-staatsraad, lid van Eerste en Tweede Kamer en oud-Europarlementariër.


bezoekadres

Herengracht 21

2511 EG Den Haag

postadres

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

tel: (070) 426 62 66

fax: (070) 345 08 79

e-mail: kiesraad@kiesraad.nl