Home > Politieke partij > Opgeheven politieke partijen > Partij voor Nederland (PvN)

Partij voor Nederland (PvN)

Logo Pvn

De Partij voor Nederland is op 22 augustus 2006 opgericht door de ex-LPF'ers Hilbrand Nawijn en Gerard van As , maar laatstgenoemde trok zich later terug.

De lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 was Hilbrand Nawijn. PVN behaalde bij deze verkiezingen geen zetels in de Tweede Kamer . Nadien deed de partij niet meer mee aan Tweede Kamerverkiezingen.

Verkiezingsprogramma 2006

De speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2006 waren:

Sociaal en financieel-economische doelstellingen

 • geen beperking hypotheekrenteaftrek
 • geen AOW premie voor 65 plussers
 • verdere belastingverlichting voor iedereen
 • beperking parkeerbelasting
 • gratis openbaar vervoer.

Zorg

 • afschaffing van de verpleeghuizen, verbetering van de zorg in verzorgingshuizen Verpleeghuiszorg wordt opgenomen in de verzorgingstehuizen. Kleinschalige verpleegunits
 • respect en betere zorg voor ouderen.

Veiligheid

 • afschaffen TBS-verlof en vervroegde invrijheidstelling
 • bij moord- en zedendelicten verplicht grootschalig DNA-onderzoek.

Onderwijs

 • onderwijsopleiding laten aansluiten bij behoefte bedrijfsleven
 • invoering sociale dienstplicht.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • geen onderscheid meer tussen autochtone en allochtone Nederlanders
 • strenge eisen aan immigratie
 • afschaffen Islamitisch onderwijs ter bevordering van de integratie
 • criminele vreemdelingen terugsturen naar land van herkomst
 • geen verdere uitbreiding van moskeeën
 • reorganisatie Politie en Justitie
 • geen hoofddoeken in publieke functies.

Overig

 • vermindering van het aantal ambtenaren en terugdringen bureaucratie
 • 'kwartje van Kok' terug; geen kilometerheffing, bevorderen van doorstroming verkeer
  • compensatie energieprijzen aan (agrarische)bedrijven en de burgers
 • betere besteding ontwikkelingsgelden; geen geld naar corrupte regeringen.

Kiezers: 5.010 (22 november 2006)


Meer over