G.P. (Gerard) van As

foto G.P. (Gerard) van Asvergrootglas

Joviale vastgoedbemiddelaar die als Tweede Kamerlid een vooraanstaande rol speelde in de LPF en daarvan twee jaar fractievoorzitter was. Was in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn wethouder voor de VVD, maar trad voortijdig af. In de eerste LPF-fractie één van de weinigen met bestuurlijke ervaring. Was enkele keren betrokken bij de machtstrijd in zijn partij. Verloor bij de opvolging van Herben als fractievoorzitter van Wijnschenk. Volgde hem echter in 2004 echter alsnog op. Toen de leden Herben in 2006 weer als aanvoerder kozen, stapte hij over naar de Groep-Nawijn. Richtte met Nawijn de Partij voor Nederland op, maar verliet na een conflict rond de kandidaatstelling korte tijd later die partij en de Kamer. Gebruikte soms weinig omfloerste taal. Is sinds 2014 opnieuw wethouder.

LPF , fractie-Nawijn (ex-LPF)
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornamen (roepnaam)

Gerard Pieter (Gerard)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gouda, 12 november 1944

levensbeschouwing
Hervormd

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van november 1976 tot 9 december 2001
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van 24 februari 2002 tot 16 augustus 2006
 • Partij voor Nederland, van 22 augustus 2006 tot 11 september 2006
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf september 2006
 • Nieuw Elan, vanaf 2010 (lokale partij)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Nawijn, van 17 augustus 2006 tot 12 september 2006

Hoofdfuncties/beroepen

 • salesmanager warenhuisconcern "Woodwards" te Edmonton (Canada), van 1967 tot 1968
 • assistent accountant, "LTB Accountants- en Belastingadviesbureau" te Alphen aan den Rijn, van 1969 tot 1971
 • medewerker Stafbureau financieel beleid, afdeling financiën, gemeente Rotterdam, van 1972 tot 1982
 • lid gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, van 5 september 1978 tot 12 april 1994
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, volkshuisvesting, grondzaken, economische zaken, sport en recreatie) van Alphen aan den Rijn, van september 1982 tot 27 april 1993 (tevens locoburgemeester)
 • beleidsmedewerker Bestuurdienst, gemeente Rotterdam, van 1993 tot 1996
 • directeur "Van As Vastgoed" te Alphen aan den Rijn (zelfstandig vastgoedbemiddelaar en vastgoedadviseur), vanaf 1996
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 12 september 2006
 • fractievoorzitter LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 oktober 2004 tot 17 augustus 2006
 • lid gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, van 11 maart 2010 tot 1 januari 2014 (voor Nieuw Elan)
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, wonen, projecten en economische zaken) van Alphen aan den Rijn, vanaf 2 januari 2014 (na fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude)

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met financiën, volkshuisvesting, economische zaken en Antilliaanse zaken. Maakte ook deel uit van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een broer van hem was burgemeester van Dinxperlo en wethouder van Harmelen
 • Ooms van hem waren gemeentesecretaris van Gouda, wethouder van Oud-Beijerland
 • Zijn vader was textielhandelaar in Gouda (D. van As Mode B.V.)

woonplaats
Alphen aan den Rijn

Publicaties/bronnen

publicaties
 • als wethouder volkshuisvesting bijgedragen aan de totstandkoming van "Schets van de Volkshuisvesting tot 2000"; V.N.G.-publicatie
 • als wethouder volkshuisvesting bijgedragen aan de totstandkoming van "Wethouders en volkshuisvesting: opzoek naar de samenhang tussen politieke kleur en het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid"; RIW-Instituut voor Volkshuisvestingsonderzoek, TH Delft
 • Dagboek Suriname in "Dagblad van Rijn en Gouwe", in de periode 12 t/m 17 mei 2003
 • artikel over Vlaktaks, in: "Het Financiele Dagblad", 17 februari 2005
 • artikel over de BV- en NV-structuur, in: "Het Financiele Dagblad", 17 maart 2005
 • artikel over rem op lokale belastingen, in "Forum", 24 maart 2005
 • artikel over lokale lasten, in: "Het Financiele Dagblad", 24 maart 2005
 • "Mijn leven gaat met vallen en opstaan", 1 maart 2006

literatuur/documentatie
 • Trouw, "Nieuw in de Kamer", 17 augustus 2002
 • Nieuwe Revu, "Altijd lachen met Gerard van As", 20 oktober 2004
 • Het Financieele Dagblad, "Avonturier van de LPF", 9 april 2005
 • Algemeen Dagblad, "Interview: LPF als feniks herrijzen", 6 mei 2005
 • Guus Valk, "'Ik ben weg uit het wespennest. Gerard van As stopt als fractievoorzitter van de LPF en verlaat de partij", NRC Handelsblad, 17 augustus 2006

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.