Niet Stemmers

Niet Stemmers deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. De partij wilde de niet-stemmers vertegenwoordigen.

De lijstrekker was Peter Plasman. Niet Stemmers had geen kandidatenlijsten in de kieskringen Leeuwarden, Assen, Middelburg en Bonaire.

Niet Stemmers gaf aan in het parlement nooit te zullen stemmen en had ook geen verkiezingsprogramma.


Meer over

Kijk voor meer informatie over Niet Stemmers op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.