Rooms-Katholieke Partij Nederland (RKPN)

De RKPN was een conservatief katholieke partij die eenmaal (in 1972) met succes deelnam aan de Tweede Kamerverkiezingen. De RKPN haalde toen één zetel. De onder leiding van de Noord-Hollandse leraar Klaas Beuker staande partij keerde zich tegen de koers van de KVP, die zij onder meer te toegeeflijk vond op zedelijk gebied (onder andere ten aanzien van abortus) en te links op sociaal gebied.

De RKPN ontstond in januari 1972. De partij streefde naar inrichting van de samenleving op basis van de Tien Geboden. Belangrijke thema's van de RKPN waren verder de bevordering van het bijzonder (katholieke) onderwijs, versterking van het (katholieke) jeugdwerk en verbetering van de zorg aan schipperskinderen.

In 1972 kreeg de partij 70.000 stemmen. In 1974 ontstond een splitsing in de partij na een conflict tussen het bestuur en Klaas Beuker. Bij de verkiezingen van 1977, 1981 en 1982 behaalde de RKPN geen zetel meer.

De partij had haar aanhang vooral onder getrouwen van de bisschoppen Simonis en Gijsen, die de orthodoxe lijn van paus Paulus VI aanhingen.

1.

RKPN en de Tweede Kamerverkiezing van 1972

  • (Nog) niet beschikbaar

Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogrogramma's is dankbaar gebruik gemaakt van de collecties van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.


Meer over

Kijk voor meer informatie over RKPN op de website van het Documenentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.