Verbond tot Democratisering der Weermacht

Het Verbond tot Democratisering der Weermacht (VDW) was een typische belangenpartij. Het had als voornaamste doel het behartigen van de belangen van officieren en onderofficieren. Verder was het verbond voorstander van een volksleger en invoering van een algemene dienstplicht. Vrouwen zouden in oorlogstijd als verpleegster moeten worden ingezet. De algemene weerbaarheid van het volk moest worden vergroot.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

Punten die het verbond in zijn programma had, waren:

 • meer aandacht voor lichamelijke opvoeding
 • sport- en schietoefeningen voor jongeren in alle gemeenten
 • kosteloos lager-, middelbaar- en vakonderwijs
 • kosteloze gezondheidszorg voor scholieren
 • versterking van het leger
 • een krachtige vloot
 • medezeggenschap van militaire vakbonden
 • betere salarissen voor officieren en onderofficieren
 • betere pensioenregeling voor officieren en onderofficieren
 • steun aan vreedzame beslechting van internationale conflicten
 • versterking van de economische weerbaarheid van de bevolking

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.