Socialistische Partij (1918-1924)

De Socialistische Partij (SP), opgericht in 1918, was een radicaal-socialistische en republikeinse partij die met alle middelen de toestand van de arbeiders wilde verbeteren. De partij was gelieerd aan de extreem-linkse vakbond, het Nederlands Arbeiders Secretariaat (NAS).

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

De SP streefde naar gemeenschapsbezit en bestrijding van de heersende bezittende klasse.

Voornaamste programmapunten waren verder:

  • invoering van de republiek
  • gelijke rechten voor mannen en vrouwen
  • afschaffing van de geheime diplomatie en van leger en vloot
  • zelfstandigheid voor Nederlands-Indië
  • afschaffing van indirecte belastingen en een sterk progressieve inkomstenbelasting
  • kosteloos onderwijs
  • invoering van de 8-urige werkdag
  • afschaffing van huis- en nachtarbeid en een verbod op kinderarbeid
  • uitbreiding van de sociale zekerheid
  • krachtige bestrijding van drankgebruik.

2.

Harm Kolthek

De politiek leider van de SP was Harm Kolthek, die tussen 1918 en 1922 de partij in de Tweede Kamer vertegenwoordigde. Tot februari 1920 maakte hij deel uit van de revolutionair-socialistische fractie. Kolthek was onder meer drukker, journalist en secretaris van het NAS.

3.

Electoraat

De SP kreeg bij de verkiezingen van 1918 bijna 9000 stemmen (0,7%). Bij de verkiezingen van 1922 ging deze ene zetel weer verloren. De partij bestond nog tot midden jaren 1920, maar leidde een marginaal bestaan.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.