H. (Harm) Kolthek

foto H. (Harm) Kolthek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: IISG

Tussen 1918 en 1922 vertegenwoordiger van de vooroorlogse (revolutionaire) Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Was secretaris van het Nationaal Arbeids Secretariaat, de syndicalistische vakbeweging in Nederland. Weigerde zich in de Kamer te houden aan de vertrouwelijkheid van het gesprokene in Kamercommissies. Nadat hij kritiek had geuit op J.W. Kruyt, zijn collega in de revolutionair-socialistische fractie waarvan hij sinds 1918 deel uitmaakte, werd in februari 1920 de samenwerking verbroken en ging hij verder als eenling. Was ook gemeenteraadslid in Amsterdam en Groningen.

rev.-comm.fractie, SP (voor 1940)
in de periode 1918-1922: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Harm (Harm)

geboorteplaats en -datum
Westerbroek (gem. Hoogezand), 10 april 1872

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 19 januari 1946

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Socialistische Partij, vanaf 1918
 • Partij Recht en Vrijheid, omstreeks 1931

lid tussentijds gevormde fractie(s)
Revolutionair-socialistische fractie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1918 tot 10 februari 1920

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/13)

 • redacteur en oorlogscorrespondent "De Telegraaf" in Frankrijk, tot 1918
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922
 • fractievoorzitter SP (eenmansfractie) Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 februari 1920 tot 24 juni 1922
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 12 januari 1920 tot 1 juni 1921
 • lid gemeenteraad van Groningen, van 1 september 1931 tot 1 september 1941 (voor partij Recht en Vrijheid)
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 20 april 1935 tot 1 september 1941 (voor partij Recht en Vrijheid)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter Revolutionair Socialistisch Comité
 • hoofdredacteur "Ons Erfdeel", orgaan van de vereniging recht en vrijheid

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde in 1920 en 1921 minister Van IJsselstein over het rapport van de Crisis-enquêtecommissie inzake het beheer van het Bureau voor Vleesch en Vetten enz.
 • Interpelleerde in 1920 minister Heemskerk over uitsluitingen in het bouwbedrijf

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd in 1919 niet toegelaten als gemeenteraadslid van Amsterdam, omdat hij in Den Haag zou wonen. Dit besluit werd door Gedeputeerde Staten vernietigd. Na beroep van de gemeente bij de Raad van State werd in december 1920 alsnog de toelating bevolen.
 • Trad in februari 1920 uit de revolutionair-socialistische Kamerclub, nadat hij kritiek had geuit op zijn fractiegenoot Kruyt. Hij vond dat Kruyt te weinig als christen-socialist en te veel als communist optrad. Ook de samenwerking met Wijnkoop en Van Ravensteijn was al langer moeizaam.
 • Zijn echtgenote veroorzaakte in 1921 op Prinsjesdag een rel door bij binnenkomst van de koningin in de Ridderzaal te roepen: "Groenendaal moet vrij!" (Groenendaal was een dienstweigeraar die in de gevangenis zat, red.). Zij werd daarop met vijf medestanders uit de zaal verwijderd en opgesloten.

uit de privésfeer
 • Leed sinds omstreeks 1925 aan een oogaandoening en moest zich in Groningen vestigen, nabij het Academisch Ziekenhuis

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • HaKa (pseudoniem)
 • Mephisto (pseudoniem)
 • Malcontent (pseudoniem)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Dick de Winter, "Tussen ideaal en praktijk: Harm Kolthek en het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS)", in: Eerste Jaarboekboek Anarchisme, uitgave van het tijdschrift "De AS", 1994, 121
 • F. Becker, "Kolthek Jr., Harm", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel I, 60
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.