Neutrale Partij

Deze partij, die op 14 februari 1918 werd opgericht, kwam op voor kunstenaars en voor mensen werkzaam in het amusementsbedrijf. Zij was dus een typische belangenpartij. Alle andere vraagstukken moesten worden behandeld overeenkomstig het 'algemeen staatsbelang', zonder dat partijpolitiek daarbij een rol speelde.

Er werd uitgegaan van persoonlijke vrijheid van alle staatsburgers en gelijke rechten, met eerbiediging van de godsdienstige gezindheid. De Neutrale Partij kan gerekend worden tot de liberale stroming.

In 1921 ging de Neutrale Partij op in de Vrijheidsbond.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Henri ter Hall

Voorman van de Neutrale Partij was Henri ter Hall, in zijn tijd een bekend revueartiest.

2.

Electoraat

De partij behaalde in 1918 7000 stemmen (0.5%), goed voor 1 zetel. De partij werkte tot 1921 met het VDW, de Plattelandersbond, de Middenstandspartij en de Economische Bond samen in de Neutrale fractie onder leiding van Treub. In 1922 was Ter Hall met een aparte lijst kandidaat voor de Vrijheidsbond.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.