Neutrale fractie

Op 3 september 1918 werd op initiatief van Henri ter Hall in de Tweede Kamer de Neutrale fractie gevormd. De leden behielden het recht voor om eigen standpunten in te nemen. Tot voorzitter werd gekozen Treub en tot secretaris A. Staalman.

In de Neutrale fractie zaten Kamerleden van de Economische Bond, de Middenstandspartij, de Neutrale Partij, het Verbond tot Democratisering der Weermacht en de Plattelandersbond. Dit waren liberale partijtjes, die zich - met uitzondering van de Economische Bond - vooral richtten op de belangen van één beroepsgroep.

De in september 1919 benoemde Plattelandsbonder Braat bleef buiten de fractie. In 1921 gingen de leden, met uitzondering van Wijk (VDW) over naar de nieuwe Vrijheidsbond.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.