Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

De Economische Bond was een liberale partij die vond dat de staat bestuurd moest worden door en voor allen, met gelijk staatsburgerschap voor mannen en vrouwen, voor alle klassen en voor alle groepen van de bevolking.

De staat moest via wetgeving onderdrukking van maatschappelijk zwakkeren voorkomen, zorgen voor onpartijdige beslechting van arbeidsgeschillen en sociale voorzieningen treffen. Maar de staat moest zich verder onthouden van ingrijpen in het economisch leven als daardoor het particuliere bedrijfsleven zou worden gehinderd.

De partij was voorstander van vrijhandel, krachtige bevordering van het economische leven door onder meer drooglegging van polders, ontginning van woeste gronden, verbetering van het verkeerswezen, beter landbouw- en handelsonderwijs en snelle elektrificatie.

2.

Prof. Treub

Voorman van de Economische Bond was de vroegere VDB-politicus en oud-minister Treub. Hij was wethouder in Amsterdam geweest en een spraakmakend Kamerlid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij een uiterst bekwaam minister. In die functie wist hij het financiële en economische leven draaiende te houden, ondanks allerlei moeilijkheden op het gebied van de handel.


Meer over

Kijk voor meer informatie over de Economische Bond op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.