H.J. (Henri) ter Hall

foto H.J. (Henri) ter Hall
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Bekend revue-artiest die in 1918 als vertegenwoordiger van de amusementswereld in de Tweede Kamer kwam. Opvallende verschijning in het parlement door zijn felgekleurde vesten, witte kuif en snor. Was ook jarenlang gemeenteraadslid in Rijswijk; de laatste jaren voor het rechtse Verbond Nationaal Herstel.

Neutrale Partij, Neutrale fractie, Vrijheidsbond
in de periode 1918-1925: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Johannes (Henri)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 5 februari 1866

overlijdensplaats en -datum
Rijswijk (Z.H.), 31 mei 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Neutrale Partij, vanaf januari 1918 (medeoprichter)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", van 16 april 1921 tot 1929
 • Federatief Verband, vanaf 1929
 • Verbond voor Nationaal Herstel, van 1934 tot 1939
 • lijst-Ter Hall, van 1939 tot 1941 (plaatselijke lijst)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
Neutrale Fractie, van 27 september 1918 tot 16 april 1921

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • lid gemeenteraad van Rijswijk (Z.H.), van 14 september 1917 tot 1 september 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 15 september 1925
 • directeur Eerste Nederlandse revuegezelschap "Henri ter Hall", van 1920 tot 1928

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid bestuur Helden-der-Zeefonds "Dorus Rijkers", vanaf 1931
 • lid Centrale Commissie Filmkeuringen

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid erecomité Internationale Radio-Tentoonstelling Amsterdam, 1926

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over de belangen van artiesten, en voorts over marine-aangelegenheden, pensioenen, ambtenarenzaken en spoorwegen; hield zich ook bezig met militaire aangelegenheden en volksgezondheid

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Voerde in 1918 onder meer campagne via zijn programma 'Knijpen maar!'
 • Was tussen 1935 en 1939 in Rijswijk gemeenteraadslid voor het Verbond Nationaal Herstel, daarna voor de lijst-Ter Hall

uit de privésfeer
 • Richtte in 1920 een eigen revuegezelschap op. Dat werd opgeheven in 1928 na opkomst Bouwmeesterrevue.
 • Tot zijn gezelschap behoorden onder andere enige tijd Louis Davids en Johan Buziau
 • Trok volle zalen met producties als 'Schots en Scheef' (1912), 'In het gedrang' (1915) en 'Afkloppen!' (1917)

verkiezingen
 • Werd in 1925 niet herverkozen hoewel hij 900 stemmen meer had behaald dan Abr. Staalman met wie hij een aparte (liberale) lijst vormde. Hij stond echter in slechts zes kieskringen als nummer één op die lijst en Staalman in twaalf. Het bestuur van de Vrijheidsbond sprak uit dat Staalman op grond van de wettelijke regels terecht aanspraak maakte op de zetel.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Koning der revue" (bijnaam)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.